Nyhetsartikkel

Ny behandling mot long covid?

Opptil 30 prosent av de med gjennomgått covid utvikler long covid. En studie har sett på effektene av en spesiell type atferdstrening, AIR.

Artikkelen er oppdatert etter påpekning om lav kvalitet på studien.

Long covid påvirker omtrent 10–30 prosent av individene etter en akutt covid-19-infeksjon1. Tallrike symptomer, inkludert ekstrem tretthet, kan vedvare i flere måneder, noe som foruten helsemessige konsekvenser også resulterer i sosiale og økonomiske vanskeligheter for enkeltpersoner og deres familier2. Derfor er det et presserende behov for tiltak som kan lindre long covid.

Forskning tyder på at long covid-symptomer er beslektet med kroniske tilstander, slik som kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) og sannsynligvis er forårsaket av betennelse og dysfunksjon i  immunsystemet3.

Amygdala and Insula Retraining (AIR), et nevroplastisitetsprogram (The Gupta Program), har vist seg å ha gunstige effekter på kroniske tilstander4-5.

AIR-intervensjonen er antatt å styrke nevrologiske hemmende mekanismer i prefrontale cortex, insula, amygdala og anterior og posterior cingulat. Denne prosessen bidrar til å redusere mengden  innkommende kroppssignaler og hyperstimuleringen av det autonome nervesystemet og immunsystemet av amygdala og insula, og lar derved systemene gå tilbake til en normal balansetilstand5. AIR-intervensjonen involverer først og fremst spesialiserte nevroplastisitetsteknikker for å trene opp immun- og nervesystemets hyperaktivitet.

I den aktuelle randomiserte kontrollerte studien publisert i tidsskriftet Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine6 ble AIR testet mot en ekvivalent helse- og velværeintervensjon for å undersøke effekten på symptomet tretthet blant personer med long covid. Tilbudet til kontrollgruppen bestod i generelle råd om kost, fysisk aktivitet, energi, ernæring, søvn og andre livsstilsråd.

Studien pågikk i 12 uker.

Deltakerne i intervensjonsgruppen fikk opplæring i AIR i form av nettbasert undervisning og materiell. De praktiserte AIR i 40-60 minutter daglig pluss flere kortere økter hver dag. Ukentlige webinarer inngikk også i opplegget.

Resultatene viste en reduksjon i deltakernes tretthet og en økning i energien deres etter 3-måneders AIR-intervensjon. AIR-gruppen viste en fire ganger større reduksjon i tretthet enn den aktive kontrollgruppen, og den absolutte reduksjonen i gjennomsnittsskår for AIR-gruppen var mer enn dobbelt så stor som for kontrollgruppen. 

Studien hadde imidlertid vesentlige svakheter. Det var lite informasjon om deltakernes generelle helse. Bare 40 prosent av pasientene fullførte studien og ingen grunner ble oppgitt for frafallet. Behandlingen i intervensjonsgruppen var svært krevende. Det var ingen informasjon om langtidsvirkningene. 

Forfatterne mener likevel at funnene tyder på at AIR er et aktuelt tiltak for å redusere tretthet og øke energien blant pasienter med long covid. 

Funnene må imidlertid bekreftes i nye studier med klart høyere kvalitet enn den foreliggende studien hadde.

Kilder

Referanser

  1. Ceban F, Ling S, Lui LMW, et al. Fatigue and cognitive impairment in Post-COVID-19 Syndrome: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun. 2022;101:93-135. doi:10.1016/j.bbi.2021.12.020 DOI
  2. Ortona E, Malorni W. Long COVID: to investigate immunological mechanisms and sex/gender related aspects as fundamental steps for tailored therapy. Eur Respir J. 2022;59(2):2102245. Published 2022 Feb 3. doi:10.1183/13993003.02245-2021 DOI
  3. Scordo KA, Richmond MM, Munro N. Post-COVID-19 Syndrome: Theoretical Basis, Identification, and Management. AACN Adv Crit Care. 2021;32(2):188-194. doi:10.4037/aacnacc2021492 DOI
  4. Sanabria-Mazo JP, Montero-Marin J, Feliu-Soler A, et al. Mindfulness-Based Program Plus Amygdala and Insula Retraining (MAIR) for the Treatment of Women with Fibromyalgia: A Pilot Randomized Controlled Trial. J Clin Med. 2020;9(10):3246. Published 2020 Oct 11. doi:10.3390/jcm9103246 DOI
  5. Toussaint LL, Whipple MO, Abboud LL, Vincent A, Wahner-Roedler DL. A mind-body technique for symptoms related to fibromyalgia and chronic fatigue. Explore (NY). 2012;8(2):92-98. doi:10.1016/j.explore.2011.12.003 DOI
  6. Toussaint LL, Bratty AJ. Amygdala and Insula Retraining (AIR) Significantly Reduces Fatigue and Increases Energy in People with Long COVID. Evid Based Complement Alternat Med. 2023;2023:7068326. Published 2023 Jul 17. doi:10.1155/2023/7068326 DOI