Nyhetsartikkel

Ny behandling ved alvorlig kronisk rhinosinusitt med nesepolypper

Kronisk rhinosinusitt er en tilstand som er vanskelig å behandle. To studier har undersøkt effekten av det monoklonale antistoffet dupilumab som motvirker effekten av interleukiner.

Temaside om Korona

Rhinosinusitt er inflammasjon i en eller flere av de paranasale sinusene og neseslimhinnen. Tilstanden defineres som kronisk dersom varigheten er over 3 måneder tross forsøk på behandling. Nedsatt kommunikasjon mellom nese og bihuler forårsaker de karakteristiske symptomene tykt sekret i nesen, manglende luktesans, snorking, nasal stemme og trykkende hodepine. Pasientenes livskvalitet er nedsatt.

Behandling med kortikosteroid og operasjon har ofte forbigående effekt fordi polyppene har en tendens til å residivere.

I en Lancet-artikkel beskrives to multisenter, randomiserte, placebo-kontrollerte studier av det monoklonale antistoffet dupilumab som motvirker effekten av interleukin-4 og interleukin 131. Den ene studien varte i 24 uker, den andre i 52 uker. Forskjellige doseringsregimer ble undersøkt. De primære utfallsmålene var nasal polypp skåre, nesetetthet eller neseobstruksjon, CT av bihuler.

De inkluderte pasientene hadde bilaterale symptomer tross bruk av intranasale kortikosteroider, de hadde i perioder brukt systemiske kortikosteroider i løpet av de foregående 2 årene eller de hadde gjennomgått sinonasal kirurgi.

276 pasienter ble inkludert i 24 ukers studien, 448 i 52-ukers studien. Dupilumab ga en signifikant bedring i de primære utfallsmålene i begge studiene.

Forfatterne konkluderer at blant voksne pasienter med alvorlig kronisk rhinosinusitt reduserer dupilumab polyppstørrelse, sløringen av bihulene ved CT og graden av symptomer. Det var få bivirkninger. Dupilumab kan være en aktuell behandling av alvorlig kronisk rhinosinusitt, en pasientgruppe som idag har få terapeutiske tilbud.

I en kommentar i det danske Ugeskriftet bekrefter avdelingslege Kasper Aanæs ved Rigshospitalets ØNH-avdeling at dette er en pasientpopulasjon som det er vanskelig å hjelpe med dagens terapeutiske muligheter. De aktuelle studiene viser meget lovende resultater av immunmodulerende interleukinbehandling ved kronisk rhinosinusitt. Ulempen er at dupilumab er en meget kostbar medisin, men liknende preparater er under utprøving og vil kunne presse prisen ned. Siden immunmodulerende medikamenter kun har vært på markedet i kort tid, er det alltid en risiko for langtidsbivirkninger som vi idag ikke kjenner til.

Kilder

Referanser

  1. Bachert C, Han JK, Desrosiers M, et al. Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials. Lancet. 2019 Sep 19. pii: S0140-6736(19)31881-1. doi:10.1016/S0140-6736(19)31881-1 DOI