Nyhetsartikkel

Ny behandlingsmetode mot type 2-diabetes?

En pilotstudie har sett på effekten av ablasjon av duodenalslimhinnen hos pasienter med type 2-diabetes.

Fedme og dens relaterte komorbiditeter har blitt en global epidemi. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 650 millioner mennesker fedme på verdensbasis. Intensive livsstilsintervensjoner og farmakoterapi innebærer liten risiko, men har begrenset effekt. Bare halvparten av pasientene med type 2-diabetes når behandlingsmålene1. For mange pasienter ender det med at de må behandles med insulin. Dessverre hjelper ikke det på den underliggende sykdomsmekanismen, insulinresistensen, og konsekvensen er hyperinsulinisme som bidrar til vektøkning og ytterligere forverring av pasientens metabolske helse. Per i dag finnes ingen prospektive data på vellykket medikamentell behandling som kan erstatte insulin utover 24 uker eller lengre.

Bariatrisk kirurgi er en meget effektiv behandling2, men bare 1-2 prosent av aktuelle pasienter ender opp med å undergå en slik prosedyre som følge av sin risikoprofil, begrenset tilgang, høye kostnader og pasientpreferanser.

I de senere år har endoskopiske bariatriske og metabolske behandlinger blitt utviklet for pasienter med fedme som ikke er kandidater for eller ikke ønsker bariatrisk kirurgi. Mens gastriske inngrep har som mål å behandle fedme, er målet med tynntarms inngrep å behandle metabolsk sykdom.

Duodenal mucosal resurfacing (DMR) er en endoskopisk prosedyre som anvender hydrotermal energi i duodenum, og som fører til ablasjon og senere regenerasjon av slimhinnen i duodenum3. Data fra human- og dyremodeller tyder på at dette etterfølges av en insulinsensitiviserende effekt som ligner på de metabolske forbedringene som observeres etter bariatrisk kirurgi. En nylig europeisk multisenterstudie av pasienter med suboptimalt kontrollert type 2-diabetes viste at én enkelt DMR-prosedyre førte til betydelige forbedringer av glykemi, insulinresistens og nivået av levertransaminaser ved 24 uker, en effekt som vedvarte etter 12 og 24 måneder4. Studien viste samtidig at DMR var en trygg behandling med milde og selvbegrensende bivirkninger. Forskerne mener den forbedrede kontrollen av type 2-diabetes mest sannsynlig skyldes endrede signaler fra duodenum, noe som fører til insulinsensitivisering.

I den aktuelle studien5 var målet å se om det var mulig å seponere insulin blant pasienter med type 2-diabetes ved å kombinere DMR med glukagon-liknende peptid-1 reseptor agonist (GLP-1RA) og livsstilsråd. 16 pasienter ble vellykket behandlet med DMR uten alvorlige bivirkninger. Etter 6 måneder var 69 prosent av pasientene uten insulinbehandling og med et HbA1c ≤7.5%. Etter 12 og 18 måneder var fortsatt henholdsvis 56 og 53 prosent uten insulinbehandling. Alle pasientene oppnådde signifikante forbedringer i glykemiske og metabolske parametre.

I denne pilotstudien eliminerte en kombinasjonsbehandling med én DMR + GLP-1RA + livsstilsintervensjoner behovet for insulin hos flertallet av pasientene og forbedret glukosereguleringen og den metabolske helsen til alle pasientene. Det er allerede startet en randomisert, sham-kontrollert studie basert på disse resultatene.

Kilder

Referanser

  1. Magkos F, Yannakoulia M, Chan JL, et al. Management of the metabolic syndrome and type 2 diabetes through lifestyle modification. Annu Rev Nutr 2009;29:223-56. PubMed
  2. Koliaki C, Liatis S, le Roux CW, et al. The role of bariatric surgery to treat diabetes: current challenges and perspectives. BMC Endocr Disord 2017;17:50. PubMed
  3. Rajagopalan H, Cherrington AD, Thompson CC, et al. Endoscopic Duodenal Mucosal Resurfacing for the Treatment of Type 2 Diabetes: 6-Month Interim Analysis From the First-in-Human Proof-of-Concept Study. Diabetes Care 2016;39:2254-2261. PubMed
  4. van Baar ACG, Holleman F, Crenier L, et al. Endoscopic duodenal mucosal resurfacing for the treatment of type 2 diabetes mellitus: one year results from the first international, open-label, prospective, multicentre study. Gut 2020;69(2):295-303. doi:10.1136/gutjnl-2019-318349 DOI
  5. van Baar ACG, Meiring S, Smeele P, et al. Duodenal mucosal resurfacing combined with GLP-1RA to discontinue insulin in type 2 diabetes: a feasibility study published online ahead of print, 2020 Dec 23. Gastrointest Endosc. 2020;S0016-5107(20)35100-2. doi:10.1016/j.gie.2020.12.021 DOI