Nyhetsartikkel

Ny blodprøve påviser kreft hos pasienter med uspesifikke symptomer

Forskere i Oxford har utviklet en ny blodprøvetest som kan gjøre det mulig å stille en kreftdiagnose på et tidlig stadium hos pasienter med diffuse symptomer, samt å kunne avgjøre om det foreligger metastaser.

Medscape1 melder at en ny type diagnostisk blodprøve er vist å kunne oppdage kreft hos pasienter med uspesifikke symptomer som uforklarlig vekttap og slapphet, samt at den kan skille mellom pasienter med lokalisert og metastatisk sykdom. Det gjør testen til den første blodprøven til å fastslå metastatisk status til en kreftsykdom uten å vite hvilken krefttype som foreligger.

Det er forskere fra Universitetet i Oxford som presenterer resultatene fra en studie2 med blodprøver fra 300 pasienter med uspesifikke og kreftsuspekte symptomer der de har anvendt en teknikk som de omtaler som "nuclear magnetic resonance (NMR) metabolomics". MR-metabolomikk er analyse av små metabolitter som detekteres med MR-spektroskopi i humant vev eller i biologiske væsker som blod og urin3. Til forskjell fra konvensjonelle blodprøver som anvendes i kreftdiagnostikken, som leter etter genetisk materiale fra svulster, så bruker NMR-teknikken magnetiske felt og radiobølger til å analysere nivåene av metabolitter i blodet som biomarkører for å skille mellom ulike kreftstadier.

Testen er rask å utføre, den har lav kostnad og den kan være velegnet tidlig i utredningen før det startes med bildediagnostikk.

Tidlig diagnose av kreft er avgjørende for å kunne bedre prognosen til pasienten4, men kreft kan være vanskelig å diagnostisere hvis symptomer og tegn er uspesifikke5. Oxfordgruppen har tidligere vist at NMR-analyser kan oppdage kreft i dyremodeller og skille mellom ulike metastatiske sykdomstilstander6. I den aktuelle studien antok forskerne at biomarkører i blodmetabolomet kan identifisere kreft i en blandet populasjon av pasienter henvist fra primærhelsetjenesten med uspesifikke symptomer, en lavrisikogruppe, samt å kunne skille mellom de med og uten metastatisk sykdom.

Resultatene fra studien viste at testen hadde en maksimal sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 94 prosent og 82 prosent for å påvise kreftsvulster. De kunne også identifisere pasienter med metastatisk sykdom i en kohort med kreftpasienter med en sensitivitet og spesifisitet på 94 prosent og 88 prosent.

I allmennpraksis er det vanlig å henvise pasienter til spesialister eller sykehusavdelinger basert på organspesifikke symptomer som hemoptyse eller hematuri, eller kliniske funn som en kul i brystet. Dersom symptomene er uspesifikke, kan det være vanskelig å vite hvilken spesialist pasienten bør henvises til. Det innebærer en risiko for at verdifull tid går tapt ved at pasienten sendes frem og tilbake flere ganger før diagnosen stilles. Metabolomisk testing har et potensial til å tilby en rask og enkel metode til å kunne identifisere og prioritere pasienter med vage symptomer og funn i en tidlig fase av en kreftsykdom, uten å ha kunnet lokalisere hvilket organ som er kreftsykt.

Forskerne konkluderer at i en heterogen gruppe pasienter med uspesifikke symptomer og tegn henvist fra primærleger, kan NMR-baserte metabolomer bidra i diagnostikken og kan være i stand til å oppdage de med kreft og skille mellom dem med og uten metastatisk sykdom.

Forskerne understreker at de enda er i en tidlig fase til å forstå hvordan metabolitter produsert av svulster kan brukes som biomarkører for nøyaktig påvisning av kreft1. De er også klare på at teknikken trenger å testes ut i en større populasjon for å bekrefte resultatene og evaluere nytten av testen i en videre klinisk kontekst.

Testen er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig.

Kilder

Referanser

  1. Broder T. Blood Test Accurately Detects Cancer in People with Non-Specific Symptoms. Published January 06, 2022. www.medscape.com
  2. Larkin JR, Anthony S, Johanssen VA, et al. Metabolomic Biomarkers in Blood Samples Identify Cancers in a Mixed Population of Patients with Nonspecific Symptoms published online ahead of print, 2022 Jan 4. Clin Cancer Res. 2022;10.1158/1078-0432.CCR-21-2855. doi:10.1158/1078-0432.CCR-21-2855 DOI
  3. Husby Haukaas T, Hansen AF, Ausdal M, Bathen TF, Tessem M-B. MR-metabolomikk i jakten på biomarkører. Bioingeniøren. Publisert 08.11.2016. www.bioingenioren.no
  4. Hawkes N. Cancer survival data emphasise importance of early diagnosis. BMJ 2019;364:l408. BMJ (DOI)
  5. World Health Organization. Guide to cancer early diagnosis. World Health Organization; 2017. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/guide-to-cancer-early-diagnosis
  6. Larkin JR, Dickens AM, Claridge TDW, Bristow C, Andreou K, Anthony DC, et al. Early diagnosis of brain metastases using a biofluids-metabolomics approach in mice. Theranostics 2016;6:2161–9.