Nyhetsartikkel

Ny mulig behandling av vitiligo

Vitiligo er en relativt hyppig tilstand som kan oppleves stigmatiserende. Effektiv behandling finnes ikke, men immunmodulerende behandlinger viser lovende effekter og er under utprøving.

Vitiligo er en kronisk autoimmun sykdom som fører til depigmentering av hud og nedsatt livskvalitet1-2. Sykdommen rammer 0,5-2 prosent av befolkningen over hele verden. Hudlesjonene er karakterisert ved hvite hudpartier som følge av tap av fungerende melanocytter i epidermis. Omfanget og den opplevde sykdomsbyrden varierer, men lesjoner som påvirker ansikt og hender hos personer med mørkere hud, kan være stigmatiserende2.

Effektive behandlinger som induserer langvarig remisjon eller kur er ennå ikke tilgjengelige. Lokal bruk av det immunsuppressive stoffet takrolimus eller ultrafiolett B (UVB) fototerapi kan forbedre lesjoner i ansiktet, men lesjoner på hender og føtter er vanskelig å behandle.

Interferon-gamma spiller en viktig rolle i patogenesen ved vitiligo. Aktiverte CD8+ T-celler akkumuleres i depigmenterte lesjoner og fører til lokal melanocyttdød via utskilling av interferon-gamma. Involvert i denne prosessen er Janus kinase (JAK) signalomformer og aktivator for transkripsjon (STAT)-1-signalveien3-4. JAK aktiverer T-cellene, noe som fører til ytterligere utskillelse av CD8+ T-celler som følge av positiv feedback.

Hva menes med JAK- og STAT-signalering5? Mer enn 50 cytokiner signalerer ved hjelp av janus kinase enzymer (JAK). Særlig gjelder dette cytokiner som er viktige for T-cellefunksjon. Signalering gjennom ulike kombinasjoner av JAKer gir opphav til ulike biologiske funksjoner. JAK-signalering fører til aktivering av signalproteiner i STAT-familien (Signal Transducer and Activator of Transcription)-familien

Små fase 2 studier har vist at det er mulig å oppnå repigmentering etter behandling med JAK-hemmere. Den aktuelle artikkelen er publisert i New England Journal of Medicine6 og består av to fase 3 studier der man undersøkte effekten av ruksolitinib 1,5 prosent krem mot en inaktiv krem. Studiene var randomiserte og dobbelt-blindet. Den ene studien ble utført i Nord-Amerika, den andre i Europa. Delakterne var pasienter 12 år eller eldre med depigmentering som dekket 10 prosent eller mindre av kroppsoverflaten. Kremen ble påsmurt to ganger daglig i tilsammen 1 år.

Totalt inngikk 674 pasienter i studien. I den ene studien ble responsen etter 24 uker bedømt positiv hos 30 prosent i ruksolitinibgruppen mot 7 prosent i kontrollgruppen. I den andre studien var tallene henholdsvis 31 og 11 prosent. Etter 1 år var den positive responsen i de to aktivt behandlede gruppene 55 og 62 prosent. De vanligste bivirkningene var akneforandringer på påføringsstedene (ca. 6 prosent), nasofaryngitt (ca. 6 prosent) og lokal kløe (ca. 5 prosent).

Forfatterne konkluderer at i to fase 3-studier resulterte påføring av ruksolitinib krem i større repigmentering av vitiligolesjoner enn med den inaktive kontrollkremen, men behandlingen ga noen bivirkninger. Større og mer langvarige studier behøves for å fastslå effekten av og sikkerheten med ruksolitinib krem blant pasienter med vitiligo.

I en ledsagende lederartikkel7 uttrykkes det håp om at man endelig har funnet en effektiv behandling, og at en rekke immunmodulerende medikamenter nå er under utprøving.

Kilder

Referanser

  1. Rodrigues M, Ezzedine K, Hamzavi I, Pandya AG, Harris JE. New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo. J Am Acad Dermatol 2017;77:1-13. DOI: 10.1016/j.jaad.2016.10.048 DOI
  2. Ezzedine K, Eleftheriadou V, Jones H, et al. Psychosocial Effects of Vitiligo: A Systematic Literature Review. Am J Clin Dermatol. 2021;22(6):757-774. doi:10.1007/s40257-021-00631-6 DOI
  3. Martins C, Migayron L, Drullion C, et al. Vitiligo Skin T Cells Are Prone to Produce Type 1 and Type 2 Cytokines to Induce Melanocyte Dysfunction and Epidermal Inflammatory Response Through Jak Signaling. J Invest Dermatol. 2022;142(4):1194-1205.e7. doi:10.1016/j.jid.2021.09.015 DOI
  4. Qi F, Liu F, Gao L. Janus Kinase Inhibitors in the Treatment of Vitiligo: A Review. Front Immunol. 2021;12:790125. Published 2021 Nov 18. doi:10.3389/fimmu.2021.790125 DOI
  5. Jakademi. JAK-signalering. Pfizer. Siden besøkt 20.10.2022. www.pfizer.no
  6. Rosmarin D, Passeron T, Pandya AG, et al. Two Phase 3, Randomized, Controlled Trials of Ruxolitinib Cream for Vitiligo. N Engl J Med. 2022;387(16):1445-1455. doi:10.1056/NEJMoa2118828 DOI
  7. Eidsmo L. New Hope for Patients with Vitiligo. N Engl J Med. 2022;387(16):1515-1516. doi:10.1056/NEJMe2211886 DOI