Nyhetsartikkel

Ny mulighet for menn som mister håret?

For mange menn er det å miste håret på hodet noe som går inn på dem. Finasterid tabletter har vært det eneste effektive legemidlet, men det kan gi bivirkninger. Kanskje er finasterid spray et bedre tilbud?

Androgen alopeci, mannlig skallethet, er en arvelig tilstand1. Den rammer mer enn halvparten av alle menn under 50 år2. For noen fører det til redusert livskvalitet3. Menn som er disponert for alopeci, har økt omsetning av testosteron til dihydrotestosteron i hårfolliklene, en prosess som involverer type II 5α-reductase4. Finasterid er et syntetisk anti-androgen som hemmer type II 5α-reductase og brukes i behandlingen av mannlig alopeci5.

Peroralt finasterid er vist å ha effekt ved mannlig alopeci med langsommere progresjon av hårtap eller økt hårvekst sammenlignet med før behandling eller med placebo6-7. Effekten ses etter 3 måneder og ser ut til å vare i 5 til 10 år. Peroralt finasterid tolereres bra av de fleste, men hos noen er legemidlet forbundet med seksuelle bivirkninger som erektil dysfunksjon, ejakulasjonsproblemer, nedsatt libido og økt risiko for depresjon8-9.

Lokalbehandling med finasterid i form av en spray har vist lovende resultater og kan innebære mindre risiko for systemiske effekter. I den aktuelle studien publisert i Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology10 sammenlignet forskerne effekten og sikkerheten til lokal finasterid med placebo og peroral finasterid.

458 menn med androgen alopeci ble randomisert til behandling med lokal finasteridspray, oral finasterid eller placebo. Resultatene viste at personer som fikk lokalt finasterid, hadde signifikant høyere hårvekst ved uke 24 sammenlignet med placebo. Hårveksten var lik mellom de som fikk lokalt eller peroralt finasterid. Lokalt finasterid var forbundet med lavere plasmanivåer av legemidlet og mindre reduksjon i serum dihydrotestosteron konsentrasjon. Seponering av behandlingen på grunn av seksuelle bivirkninger ble rapportert hos 0 prosent av de som fikk lokalt finasterid og 2,4 prosent blant de som ble behandlet med peroralt finasterid.

Forfatterne konkluderer at lokalbehandling med finasterid øker mengden hår sammenlignet med placebo og er godt tolerert. Effekten er like god som med peroralt finasterid, men sprayen gir markant lavere systemisk eksponering.

Finasterid spray finnes foreløpig ikke på det norske markedet.

Kilder

Referanser

  1. 1Whiting DA. Male pattern hair loss: current understanding. Int J Dermatol 1998; 37: 561–566. DOI: 10.1046/j.1365-4362.1998.00542.x DOI
  2. Batrinos ML. The endocrinology of baldness. Hormones 2014; 13: 197–212. DOI: 10.1007/BF03401334 DOI
  3. Han SH, Byun JW, Lee WS et␣al. Quality of life assessment in male patients with androgenetic alopecia: result of a prospective, multicentre study. Ann Dermatol 2012; 24: 311–318. DOI: 10.5021/ad.2012.24.3.311 DOI
  4. Bingham KD, Shaw DA. The metabolism of testosterone by human male scalp skin. J Endocrinol 1973; 57: 111–121. DOI: 10.1677/joe.0.0570111 DOI
  5. McClellan KJ, Markham A. Finasteride: a review of its use in male pattern hair loss. Drugs 1999; 57: 111–126. DOI: 10.2165/00003495-199957010-00014 DOI
  6. Rossi A, Cantisani C, Scarnò M, Trucchia A, Fortuna MC, Calvieri S. Finasteride, 1 mg daily administration on male androgenetic alopecia in different age groups: 10-year follow-up. Dermatol Ther 2011; 24: 455–461. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2011.01441.x DOI
  7. Shin JW, Chung EH, Kim MB, Kim TO, Kim WI, Huh CH. Evaluation of long-term efficacy of finasteride in Korean men with androgenetic alopecia using the basic and specific classification system. J Dermatol 2019; 46: 139–143. DOI: 10.1111/1346-8138.14719 DOI
  8. Coskuner ER, Ozkan B, Culha MG. Sexual problems of men with androgenic alopecia treated with 5-alpha reductase inhibitors. Sex Med Rev 2019; 7: 277–282. DOI: 10.1016/j.sxmr.2018.07.003 DOI
  9. Welk B, McArthur E, Ordon M, Anderson KK, Hayward J, Dixon S. Association of suicidality and depression with 5α-reductase inhibitors. JAMA Intern Med 2017; 177: 683–691. DOI: 10.1001/jamainternmed.2017.0089 DOI
  10. Piraccini BM, Blume-Peytavi U, Scarci F, et al. Efficacy and safety of topical finasteride spray solution for male androgenetic alopecia: a phase III, randomized, controlled clinical trial published online ahead of print, 2021 Oct 11. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;10.1111/jdv.17738. doi:10.1111/jdv.17738 DOI