Nyhetsartikkel

Ny patentfri covid-vaksine

Hele verden behøver å vaksineres skal vi komme ut av pandemien. Men den fattige delen av verden er avhengig av almisser fra de rike. Kanskje kan en ny vaksine endre dette?

En ny covid-19 vaksine har blitt utviklet av forskere ved Texas Children's Hospital og Baylor College of Medicine1-2. Vaksinen kalles Corbevax og er den første som tilbys uten patent til ethvert selskap som ønsker å produsere den. Studier på mennesker har vist at vaksinen er sikker og effektiv. India har allerede godkjent bruken av vaksinen og forventer å sette mer enn 100 millioner doser per måned.

Corbevax er basert på tradisjonell proteinbasert teknologi, omtrent som den nyere Novavax3-4. I likhet med andre vaksiner fokuserer covid-19-Corbevax på spikeproteinet fra coronavirus, men i stedet for å bruke mRNA for å lede cellene våre til å lage disse piggproteinene internt, forsyner vaksinen kroppen med laboratoriedyrkede piggproteiner. Utviklerne av Corbevax brukte et gen som koder for et protein og som produseres av en gjærsopp. Etter å ha "renset" proteinet, ble det kombinert med en adjuvant som bidrar til å forsterke immunresponsen. Teknologien er den samme som brukes til å lage rekombinant hepatitt B vaksine.

På slutten av 2020 gikk det amerikanske forskerteamet som utviklet vaksinen, sammen med det indiske legemiddelselskapet Biological E og startet kliniske studier og etablerte produksjonskapasitet. I 2021 viste kliniske studier med flere tusen deltakere at Corbevax er trygt og effektivt til å produsere sterke immunresponser mot SARS-CoV-2. Resultatene er foreløpig ikke publisert i fagfellevurdert tidsskrift2. Data på effekt mot omikron ventes snart, men man antar at Corbevax har samme effekt mot omikron-varianten som de andre vaksinene.

Denne nye COVID-vaksinen har flere distinkte funksjoner som gjør den spesielt egnet for bruk i ressursfattige omgivelser: den er trygg, effektiv, kan produseres lokalt i svært store mengder og kan lagres i vanlig kjøleskap. Corbevax angis å være enkel å lagre og rimelig. Et mål for utviklerne og produsentene er at vaksinen kan brukes i lav- og mellominntektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika, hvor vaksinetilgjengeligheten generelt har vært dårlig2.

Corbevax er utviklet uten større offentlig støtte og er nesten utelukkende finansiert av private filantroper i Texas, New York og andre steder. Det søkes imidlertid om støtte fra føderale myndigheter i USA og fra G7-landene for å kunne aksellerere produksjonen og distribusjonen av Corbevax2. Planen er å gå i partnerskap med Verdens Helseorganisasjon og andre FN-organisasjoner.

Kilder

Referanser

  1. Riccio G. Corbevax, new patent-free COVID vaccine: "it's a gift to the world". Futuroprossimo, January 4, 2022. en.futuroprossimo.it
  2. Hotez PJ, Bottazzi ME. A COVID Vaccine for All. Scientific American, published December 30, 2021. www.scientificamerican.com
  3. Lee, J., Liu, Z., Chen, WH. et al. Process development and scale-up optimization of the SARS-CoV-2 receptor binding domain–based vaccine candidate, RBD219-N1C1. Appl Microbiol Biotechnol 2021; 105: 4153–4165. https://doi.org/10.1007/s00253-021-11281-3
  4. Chen WH, Wei J, Kundu RT, et al. Genetic modification to design a stable yeast-expressed recombinant SARS-CoV-2 receptor binding domain as a COVID-19 vaccine candidate. Biochim Biophys Acta Gen Subj. 2021;1865(6):129893. doi:10.1016/j.bbagen.2021.129893 DOI