Nyhetsartikkel

Ny patentfri covid-vaksine

Hele verden behøver å vaksineres skal vi komme ut av pandemien. Men den fattige delen av verden er avhengig av almisser fra de rike. Kanskje kan en ny vaksine endre dette?

Temaside om Korona

En ny covid-19 vaksine har blitt utviklet av forskere ved Texas Children's Hospital og Baylor College of Medicine1-2. Vaksinen kalles Corbevax og er den første som tilbys uten patent til ethvert selskap som ønsker å produsere den. Studier på mennesker har vist at vaksinen er sikker og effektiv. India har allerede godkjent bruken av vaksinen og forventer å sette mer enn 100 millioner doser per måned.

Corbevax er basert på tradisjonell proteinbasert teknologi, omtrent som den nyere Novavax3-4. I likhet med andre vaksiner fokuserer covid-19-Corbevax på spikeproteinet fra coronavirus, men i stedet for å bruke mRNA for å lede cellene våre til å lage disse piggproteinene internt, forsyner vaksinen kroppen med laboratoriedyrkede piggproteiner. Utviklerne av Corbevax brukte et gen som koder for et protein og som produseres av en gjærsopp. Etter å ha "renset" proteinet, ble det kombinert med en adjuvant som bidrar til å forsterke immunresponsen. Teknologien er den samme som brukes til å lage rekombinant hepatitt B vaksine.

På slutten av 2020 gikk det amerikanske forskerteamet som utviklet vaksinen, sammen med det indiske legemiddelselskapet Biological E og startet kliniske studier og etablerte produksjonskapasitet. I 2021 viste kliniske studier med flere tusen deltakere at Corbevax er trygt og effektivt til å produsere sterke immunresponser mot SARS-CoV-2. Resultatene er foreløpig ikke publisert i fagfellevurdert tidsskrift2. Data på effekt mot omikron ventes snart, men man antar at Corbevax har samme effekt mot omikron-varianten som de andre vaksinene.

Denne nye COVID-vaksinen har flere distinkte funksjoner som gjør den spesielt egnet for bruk i ressursfattige omgivelser: den er trygg, effektiv, kan produseres lokalt i svært store mengder og kan lagres i vanlig kjøleskap. Corbevax angis å være enkel å lagre og rimelig. Et mål for utviklerne og produsentene er at vaksinen kan brukes i lav- og mellominntektsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika, hvor vaksinetilgjengeligheten generelt har vært dårlig2.

Corbevax er utviklet uten større offentlig støtte og er nesten utelukkende finansiert av private filantroper i Texas, New York og andre steder. Det søkes imidlertid om støtte fra føderale myndigheter i USA og fra G7-landene for å kunne aksellerere produksjonen og distribusjonen av Corbevax2. Planen er å gå i partnerskap med Verdens Helseorganisasjon og andre FN-organisasjoner.

Kilder

Referanser

  1. Riccio G. Corbevax, new patent-free COVID vaccine: "it's a gift to the world". Futuroprossimo, January 4, 2022. en.futuroprossimo.it
  2. Hotez PJ, Bottazzi ME. A COVID Vaccine for All. Scientific American, published December 30, 2021. www.scientificamerican.com
  3. Lee, J., Liu, Z., Chen, WH. et al. Process development and scale-up optimization of the SARS-CoV-2 receptor binding domain–based vaccine candidate, RBD219-N1C1. Appl Microbiol Biotechnol 2021; 105: 4153–4165. https://doi.org/10.1007/s00253-021-11281-3
  4. Chen WH, Wei J, Kundu RT, et al. Genetic modification to design a stable yeast-expressed recombinant SARS-CoV-2 receptor binding domain as a COVID-19 vaccine candidate. Biochim Biophys Acta Gen Subj. 2021;1865(6):129893. doi:10.1016/j.bbagen.2021.129893 DOI