Nyhetsartikkel

Ny vaksine mot denguefeber

Dengue er blant de 10 største truslene mot global helse. Eksisterende vaksine kan kun gis til de som har hatt en primærinfeksjon. En ny vaksine kan gis også til de som ikke tidligere er infisert.

Dengue er et myggbåret virus som infiserer millioner av mennesker årlig og er endemisk i mer enn 100 land1. Den globale insidensen av dengue har vokst dramatisk med en faktor på 30 over de siste 50 årene, og omtrent halvparten av verdens befolkning er nå i faresonen. Selv om anslagsvis 100-400 millioner infeksjoner forekommer hvert år, er over 80 prosent generelt milde og asymptomatiske. Årlig dør cirka 20 000 mennesker av denguefeber.

Dengue er av Verdens helseorganisasjon rangert blant de 10 fremste truslene mot global helse2.

Myggartene som overfører viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer og stikker vanligvis på dagtid i motsetning til mygg som overfører malaria. Denguvirusinfeksjon spenner fra asymptomatisk eller udifferensiert febersykdom til klassisk denguefeber, dengue hemorragisk feber eller til dengue sjokksyndrom. Førstegangsinfeksjon gir vanligvis få komplikasjoner (klassisk denguefeber), mens annengangsinfeksjon kan føre til dengue hemoragisk feber og dengue sjokksyndrom.

En vaksine for å forhindre infeksjon fra dengue, kalt Qdenga, er klar til å tas i bruk i Indonesia i 20233. Qdenga er den første vaksinen som kan brukes hos personer som ikke har blitt infisert med viruset tidligere. Den foreløpig eneste godkjente vaksinen, Dengvaxia, kan bare gis til personer som allerede har blitt infisert. Blant personer uten tidligere infeksjon øker Dengvaxia risikoen for alvorlig sykdom som hemorragisk feber, noe som skyldes en tilstand kalt "antibody-dependent enhancement (ADE)" - en tilstand der vaksinasjon induserer antistoffer som forverrer en senere infeksjon.

Bekymring for ADE er også knyttet til den nye vaksinen. Noen forskere sier at mer forskning er nødvendig for å utelukke risikoen for ADE. Så langt har det imidlertid ikke blitt rapportert noen tilfeller av ADE i løpet av fire års observasjon av 28 000 forsøkspersoner. Heller ikke det europeiske legemiddelverket (EMA) har funnet bevis for at det er høyere risiko for alvorlig sykdom blant vaksinerte uten tidligere infeksjon.

I 2019 ble resultatene av en studie utført i 8 land med Qdenga på omtrent 19 000 barn i alderen 4 til 16 publisert4. Ett år etter vaksinering hadde vaksinen en effekt på 80 prosent mot symptomatisk dengue og 95 prosent mot sykehusinnleggelse. I en pressemelding publisert i juni i 2022, rapporterte produsenten (Takeda) at 4,5 år etter immunisering hadde effekten sunket til 61 prosent for symptomatisk infeksjon og 84 prosent for sykehusinnleggelse.

Vaksinen Qdenga er tilgjengelig i Norge og godkjent for å forebygge denguefeber hos personer ≥ 4 år. Den skal brukes i henhold til offentlige anbefalinger. Personer som ønsker å bli vaksinert, kan henvende seg til et offentlig eller privat vaksinasjonskontor eller fastlegen. 

Kilder

Referanser

  1. World Health Organization. Dengue and severe dengue. Last updated 10 January 2022. www.who.int
  2. Medscape. Public Health Update. WHO lists top 10 threats to global health in 2019. Published August 6, 2020. publichealthupdate.com
  3. Mallapaty S. Dengue vaccine poised for roll-out but safety concerns linger. Nature News, published 09 November 2022. www.nature.com
  4. Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X, et al. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. N Engl J Med. 2019;381(21):2009-2019. doi:10.1056/NEJMoa1903869 DOI