Nyhetsartikkel

Ny vaksine mot malaria

Malaria er en alvorlig sykdom som særlig rammer barn. Det har vist seg vanskelig å utvikle en vaksine mot sykdommen. En ny vaksinetype har nå blitt testet ut i Burkina Faso.

Malaria er fortsatt en av de ledende årsakene til sykdom og død på verdensbasis. I 2019 beregnet WHO at det var 229 millioner tilfeller av malaria og 409 000 døde av sykdommen1. 2 av 3 døde var barn under 5 år. Plasmodium falciparum er et kompleks patogen som på mange måter forhindrer utvikling av immunitet. Utviklingen av en vaksine har stått i stampe i mange år.

I perioden 2009 til 2013 ble den ledende vaksinekandidaten (RTS,S/AS01) testet ut i syv sub-Sahara afrikanske land. Studien viste at fire doser av vaksinen ga en beskyttelse på 56 prosent over 12 måneder blant afrikanske barn2. En ny vaksine har nå blitt utviklet (R21/MM)3. Håpet er at denne vaksinen skal gjøre det mulig å nå WHO's mål om en vaksine som gir minst 75 prosent beskyttelse mot malaria.

The Lancet presenterer nå resultatene fra en dobbel-blind, randomisert, kontrollert fase 2b studie med to ulike doser4-5. Vaksinen ble gitt til barn i alderen 5 til 17 måneder i et område av Burkina Faso med høy forekomst av malaria. Tre vaksinedoser ble gitt med 4 ukers intervall og med en 4. dose 1 år senere. Alle vaksinene ble satt intramuskulært i låret.

I løpet av vel 1 måned i mai/juni 2019 ble 450 barn inkludert i studien. Vaksinen ble godt tolerert, de fleste bivirkningen var moderate og den vanligste var feber. Etter 6 måneder var den beskyttende vaksineeffekten 74 og 77 prosent blant de som fikk aktiv vaksine, mens 71 prosent av barna i placebogruppen hadde fått malaria. Vaksineeffekten var fortsatt høy etter 1 år, 77 prosent. Antistoff-titrene var høye 3 uker etter den tredje vaksinedosen, men avtok så. Den 4. dosen, boosterdosen, gitt etter 1 år, løftet antostoff-titrene til samme høye nivå som etter den første serien med vaksinedoser.

Forfatterne konkluderer at R21/MM-vaksinen synes trygg og har en god beskyttende effekt mot malaria blant afrikanske barn.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Malaria. Key facts. 1 April 2021. www.who.int
  2. RTS,S Clinical Trials PartnershipEfficacy and safety of RTS,S/AS01 malaria vaccine with or without a booster dose in infants and children in Africa: final results of a phase 3, individually randomised, controlled trial.Lancet. 2015; 386: 31-45 PubMed
  3. Adepoju P. RTS,S malaria vaccine pilots in three African countries.Lancet. 2019; 3931685. PMID: 31034365 PubMed
  4. Datoo MS, Natama MH, Somé A, et al. Efficacy of a low-dose candidate malaria vaccine, R21 in adjuvant Matrix-M, with seasonal administration to children in Burkina Faso: a randomised controlled trial. Lancet. 2021;397(10287):1809-1818. doi:10.1016/S0140-6736(21)00943-0 DOI
  5. Moorthy V, Binka F. R21/Matrix-M: a second malaria vaccine? The Lancet. Published:May 05, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01065-5.