Nyhetsartikkel

Nye anbefalinger om PSA-testing på prostatakreft

Den europeiske urologforeningen, EAU, har kommet med nye anbefalinger vedrørende PSA-testing på prostatakreft.

PSA-testing for prostatakreft er omstridt1. Etter utbredt bruk av PSA i tidligere tider fant man flere tilfeller med (tidlig) prostatakreft , men det førte også til at mortalitetsratene gikk opp. Lærdommen var at mange ble overbehandlet og screeningen forårsaket økt skade. I 2012 advarte USPSTF, The U.S. Preventive Services Task Force, mot PSA-screening. Å unngå PSA-screening førte til at færre ble behandlet for mild sykdom, men på den annen side resulterte det i flere tilfeller med avansert og metastatisk sykdom. i 2018 anbefalte USPSTF at lege og pasient sammen burde bli enige om eventuell PSA-screening (shared decision–making) etter at pasienten var godt informert.

Den europeiske urologiforeningen (EAU, The European Association of Urology) kommer nå med nye anbefalinger om screening på prostatakreft hos velinformerte menn2. Deres råd er at man ved høy risiko bør vurdere PSA-screening. Høy risiko innebærer:

  • Alder over 50 år
  • Alder over 45 år med familiehistorie
  • Menn av afrikansk opprinnelse over 45 år
  • Menn med BRCA2-mutasjoner over 40 år

Det er ingen gevinst forbundet med PSA-screening hvis forventet levetid er kortere enn 15 år.

  • Hvis PSA er <1 ng/mL, gjenta PSA om 5 år
  • Hvis PSA er 1-3 ng/mL, gjenta PSA i løpet av 2 til 4 år
  • Hvis PSA er >3 ng/mL, men pasienten har lav risiko og negativ prostataeksplorasjon, gjenta prøven om 1 år og følg utviklingen av PSA. Dersom PSA øker mer enn 1 ng/mL i løpet av 1 år, bør det gjøres MR.

MR er vist å skille mellom signifikant og ikke-signifikant prostatakreft. Dersom MR viser forandringer, men biopsi viser lavrisiko sykdom, er fortsatt aktiv overvåkning et logisk behandlingsvalg. Å ta MR før biopsi vil ifølge EAU bidra til å redusere unødvendig aggressiv behandling.

EAU mener at en slik tilnærming vil kunne bidra til å redusere overdiagnostikk og overbehandling av menn som med lav sannsynlighet vil oppleve sykdomsrelaterte symptomer. Det vil også kunne føre til færre tilfeller med avansert sykdom.

Disse anbefalingene fra EAU er et innspill til de kommende anbefalingene om screening på prostatakreft som er annonsert å komme i 2022 fra EU's European Council. Det gjenstår også å se om norske myndigheter inkorporerer disse anbefalingene i våre nasjonale råd.

Kilder

Referanser

  1. Rakel D. Risk-Adapted Prostate Cancer Algorithm. Practice Update. Published September 28, 2021. www.practiceupdate.com
  2. Van Poppel H, Roobol MJ, Chapple CR, et al. Prostate-specific Antigen Testing as Part of a Risk-Adapted Early Detection Strategy for Prostate Cancer: European Association of Urology Position and Recommendations for 2021 published online ahead of print, 2021 Aug 15. Eur Urol. 2021;S0302-2838(21)01927-8. doi:10.1016/j.eururo.2021.07.024 DOI