Nyhetsartikkel

Nye forebyggende legemidler mot migrene

Det siste tiåret er det utviklet en ny type forebyggende medisiner mot migrene, antistoffer mot et peptid som spiller en avgjørende rolle i patogenesen ved migrene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Migrene er anfall med hodepine som varer fra 4 til 72 timer. Det er en av de hyppigste årsakene til nedsatt livskvalitet og svekket evne til å fungere normalt i dagliglivet. Personer med migrene har ofte flere andre samtidige sykdommer som depresjon, angst og kardiovaskulær sykdom; og de hemmes akademisk, yrkesmessig, økonomisk, sosialt og i sitt familieliv1. Migrene er også en belastning på helsetjenesten og samfunnet gjennom direkte og indirekte kostnader av sykdommen.

Hyppigheten av anfall er viktig i klassifiseringen av migrene, og det skilles mellom to kategorier, episodisk migrene og kronisk migrene. Ved kronisk migrene har pasienten minst 15 dager per måned med anfall over 3 eller flere måneder. Overgang fra episodisk til kronisk migrene synes å forekomme med en årlig rate på ca. 3 prosent2.

Behandlingen av migrene rettes mot anfallskupering og forebygging av anfall. Formålet med den forebyggende behandlingen er å øke tiden mellom nye migrene episoder. Forskning over det siste tiåret tyder på at et kalsium gene-relatert peptid (CGRP) er en kritisk komponent i patogenesen ved migrene3. Monoklonale antistoffer mot CGRP-reseptoren (erenumab) eller mot CGRP (eptinezumab, fremanezumab, galkanezumab) er nye legemidler til forebygging av migrene. De representerer en utvidelse av de terapeutiske valgmulighetene som allerede finnes i forebyggingen av migrene. I randomiserte, placebo-kontrollerte studier er effekten og tolerabiliteten til disse spesifikke substansene blitt demonstrert blant pasienter med episodisk og kronisk migrene4-6.

Disse nye medisinene administreres i form av månedlige injeksjoner (evt. hver 3. måned). De er godkjent for episodisk migrene med ≥ 4 migrenedager per måned, og for kronisk migrene. Medikamentene er svært kostbare, men legemidlene gir en dokumenterer bedring av migrenerelatert livskvalitet og egen produktivitet7. For kronisk migrene er det i Norge refusjon etter individuell søknad av nevrolog. Godkjenning forutsetter at det foreligger kronisk migrene, at man har prøvd ut forebyggende behandling av minst 3 medikamentklasser uten god effekt, og at man har prøvd avvenning der det kan foreligge medikamentoverforbrukshodepine i tillegg til kronisk migrene. 

Kilder

Referanser

  1. Buse D, Manack A, Serrano D, et al. Headache impact of chronic and episodic migraine: results from the American Migraine Prevalence and Prevention study. Headache 2012;52:3–17. PMID: 22106869. PubMed
  2. GBD 2016 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018;17(11):954-976. PMID: 30353868. PubMed
  3. Olesen J, Diener HC, Husstedt IW, et al. Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist BIBN 4096 BS for the acute treatment of migraine. N Engl J Med. 2004;350(11):1104-1110. PMID: 15014183. PubMed
  4. Yuan H, Spare NM, Silberstein SD. Targeting CGRP for the Prevention of Migraine and Cluster Headache: A Narrative Review. Headache. 2019 Jul;59 Suppl 2:20-32. PMID: 31291020. PubMed
  5. Mulleners WM, Kim BK, Láinez MJA, et al. Safety and efficacy of galcanezumab in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol. 2020;19(10):814-825. PMID: 32949542. PubMed
  6. Urits I, Clark G, An D, et al. An Evidence-Based Review of Fremanezumab for the Treatment of Migraine. Pain Ther. 2020;9(1):195-215. PMID: 32222952. PubMed
  7. Lipton RB, Cohen JM, Gandhi SK, Yang R, Yeung PP, Buse DC. Effect of fremanezumab on quality of life and productivity in patients with chronic migraine. Neurology. 2020;95(7):e878-e888. PMID: 32747522. PubMed