Intervju

Nytt fra spesialisten: Intervju med Morten Dalaker

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kronisk urticaria

- En annen gruppe hudpasienter som plages mye er de som sliter med kronisk urticaria, sier Dalaker.
Dette er pasienter som stadig får tilbakevendende kløe med vabler og utslett.

- Behandlingen har tidligere stort sett basert seg på forskjellige typer antihistaminer i økende dosering samt prednisolon og enkelte andre immunosuppresiva. Nå har vi fått et nytt medikament til denne pasientgruppen som bygger på immunologisk forskning og kunnskap, sier Dalaker og forklarer:

Omalizumab (Xolair) er et monoklonalt antistoff som hemmer ImmunglobulinE IgE.
Ved omalizumabs binding til IgE ,hindres bindingen av dette IgE til høyaffinitetsreseptoren FCεRI som blant annet finnes på basofile levkocytter og mastceller. På den måten hindres frisetningen av histamin og reduserer plagene.

- Dette medikamentet settes som injeksjoner cirka hver 4. uke. Behandlingen har hjulpet svært mange pasienter hvor vi før hadde lite å bidra med ved svikt i effekten av antihistaminer, sier Dalaker.

Forrige side Neste side