Intervju

Nytt fra spesialistene - intervju med Kjell Åsmund Blix Salvesen

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

NIPT – til påvisning av kromosomfeil hos fosteret

NIPT (non-invasiv prenatal testing) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13 er også en relativt ny undersøkelse i Norge.

- I Norge er dette en undersøkelse som bare tilbys kvinner over 38 år eller som av andre grunner har høy risiko for kromosomfeil. Kvinnene må først til en KUB-test – som er en kombinasjon av ultralyd og blodprøve. Ut fra KUB-testen blir det beregnet en individuell risiko. Hvis risikoen er over et visst nivå, får kvinnen tilbud om morkakeprøve eller NIPT, sier Salvesen.

- NIPT blodprøvene sendes til utlandet for analyse, og det tar en uke å få svar. De som har høyest risiko for trisomi etter KUB-test, ønsker gjerne svaret raskt og velger som regel morkakeprøve selv om inngrepet innebærer en liten risiko for abort. Svaret på morkakeprøven foreligger etter noen få dager. De som har mellomhøy risiko velger som regel NIPT istedenfor morkakeprøve. De som har svært lav risiko, får ikke tilbud om videre tester.

I Norge tilbys KUB test og NIPT bare til en liten gruppe kvinner. Det er imidlertid mange gravide som reiser til utlandet for å ta slike prøver. De betaler for reise og undersøkelse selv.

- Vi har en streng bioteknologilov i Norge. Hvis du er 37,5 år når du føder, får du ikke ta prøven. Er du 38 år, får du ta den. Mange mener dette er urimelig, og de reiser til utlandet og ordner det selv. Dette er problematisk, sier Salvesen.

Han er usikker på hva fastlegene svarer dersom unge kvinner spør om råd.

- Men legene må ikke finne på å ta en NIPT blodprøve på sitt kontor, slik at kvinnen selv kan sende den til utlandet og betale for analysen selv. Gjør legen dette, bryter hun norsk lov og kan straffes med fengsel og bøter. Norsk bioteknologilov sier at bare godkjente institusjoner som driver med fosterdiagnostikk, kan gjøre dette. Det betyr at fastlegen ikke kan ta blodprøven, selv om kvinnen ber om det, sier Salvesen.

- Fastlegen kan føle på et press, og kanskje har noen fastleger tatt en slik prøve uten å vite at det er ulovlig. Men det er det. Loven sier at det er hensikten med undersøkelsen som er ulovlig, ikke selve undersøkelsen (blodprøven), sier han. Hvis hensikten er å gjøre fosterdiagnostikk, er undersøkelsen regulert av bioteknologiloven.

Forrige side Neste side