Nyhetsartikkel

Nytt medikament i sekundærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom

Pasienter som har hatt hjerteinfarkt, har økt risiko for nytt infarkt tross adekvat behandling. Det triglyceridsenkende legemidlet ikosapentetyl er vist å redusere denne risikoen blant pasienter med høye triglyceridverdier på tross av statinbehandling.

NICE, The UK National Institute for Health and Care Excellence, går nå ut med en anbefaling1 om bruk av legemidlet ikosapentetyl (Vazkepa) til pasienter med etablert kardiovaskulær sykdom og forhøyede triglycerider ifølge en nyhetsmelding fra BMJ2.

Ikosapentetyl er en stabil etylester av omega-3-fettsyren ikosapentaensyre (EPA).

NHS England har beregnet at 25-35 prosent av alle som bruker statiner, har forhøyede triglycerider. Frem til nå har det ikke vært noe medikamentelt tilbud til de som er i risiko for kardiovaskulær sykdom og som har forhøyede triglycerider tross bruk av statin, med eller uten det kolesterolsenkende medikamentet ezetimib. Forskning har vist at personer som har hatt et hjerteinfarkt, har opptil 50 prosent høyere risiko for en ny kardiovaskulær hendelse eller hjerteprosedyre i løpet av det første året etter hjerteinfarktet3.

Ikosapentetyl er det første medikamentet som er vist å redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med kontrollerte verdier av LDL-kolesterol som tar statin og som har forhøyede triglycerider. Kliniske studier (REDUCE-IT) viser at ikosapentetyl reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser med mer enn 25 prosent sammenlignet med placebo4-5.

I utkastet til retningslinjer fra NICE anbefales ikosapentetyl til pasienter med fastende triglycerider på 1.7 mmol/L eller høyere, som tar statiner og som har etablert kardiovaskulær sykdom eller diabetes og minst en annen kardiovaskulær risikofaktor. Pasientene bør også ha LDL-nivåer mellom 1.04 og 2.6 mmol/L.

Kostnadene gjør det uaktuelt å anbefale ikosapentetyl i primærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom ifølge NICE. Anbefalt dose er 2 kapsler to ganger daglig.

Foreløpig finnes ikke norske nasjonale retningslinjer om bruk av ikosapentetyl relatert til triglyceridnivå, men Helsedirektoratet skriver i sine anbefalinger om bruk av statiner og andre lipidsenkende medikamenter, at "det ikke er grunnlag for rutinemessig tilskudd med omega-3 fettsyrepreparater, men slik behandling kan være aktuell ved særlig høye triglyserider".

Kilder

Referanser

  1. NICE. Icosapent ethyl with statin therapy for reducing the risk of cardiovascular events in people with raised triglycerides ID3831In development GID-TA10736. Expected publication date: 13 July 2022. www.nice.org.uk
  2. Wise J. News. NICE endorses new drug to prevent myocardial infarctions and strokes. BMJ 2022;377:o1444. Published 13 June 2022. Doi: 10.1136/bmj.o1444 DOI
  3. Bansilal S, Castellano JM, Fuster V. Global burden of CVD: focus on secondary prevention of cardiovascular disease. Int J Cardiol. 2015;201 Suppl 1:S1-S7. doi:10.1016/S0167-5273(15)31026-3 DOI
  4. Gaba P, Bhatt DL, Steg PG et al. Prevention of Cardiovascular Events and Mortality with Icosapent Ethyl in Patients with Prior Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):1660-1671. DOI: 10.1016/j.jacc.2022.02.035 DOI
  5. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019;380(1):11-22. doi:10.1056/NEJMoa1812792 DOI