Nyhetsartikkel

Øker sosiale medier risikoen for depresjon?

Det er rapporter om økt forekomst av depresjon blant ungdommer og unge voksne som bruker sosiale medier. Gjelder det også for godt voksne personer?

Bruk av sosiale medier har i studier vært forbundet med redusert velvære og høyere nivåer av angst og depresjon, særlig blant ungdom eller unge voksne1-2. Det er uklart om slike symptomer overrapporteres og om det også gjelder for eldre personer.

Formålet med den aktuelle studien publisert i JAMA Network3 var å se på sammenhengen mellom selvrapportert bruk av sosiale media plattformer og økt forekomst av depresjonssymptomer blant voksne. For å undersøke disse spørsmålene brukte forskerne data fra en pågående studie i USA. Data ble innhentet mellom mai 2020 og mai 2021.

Måleverktøyet var et validert spørreskjema (Patient Health Questionnaire, PHQ-9). Kravet til deltakelse var at de inkluderte hadde en PHQ-skår lavere enn 5 - det vil si mindre enn tilsvarende mild depresjon.

Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 56 år og 2/3 var kvinner. Ved starten av studien hadde 5395 av 8045 individer (67%) en PHQ-9-skår under 5 ved den første registreringen. Ved den andre registreringen hadde 482 personer (9%) 5 poeng eller mer forverring på PHQ-9. Endringene i justerte odds ratioer var for Snapchat 1.53, for Facebook 1.42 og for TikTok 1.39 - altså en økning på 40-50 prosent..

Forfatterne konkluderer at blant deltakere som ikke rapporterte depressive symptomer i utgangspunktet, var bruk av sosiale medier forbundet med større sannsynlighet for påfølgende økning i depressive symptomer etter justering for sosiodemografiske trekk og nyhetskilder. Resultatene tyder på at økning i depressive symptomer ikke er begrenset til yngre voksne, men også til godt voksne personer.

Et sentralt spørsmål som studien ikke gir svar på, er om personer blir deprimerte på grunn av sosiale media, eller om de søker på sosiale media fordi de er deprimerte. Denne artikkelen i JAMA kan tyde på det første.

Kilder

Referanser

  1. Woods HC, Scott H. Sleepyteens: social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. J Adolesc. 2016;51:41-49. doi:10.1016/j.adolescence.2016.05.008 DOI
  2. Lin LY, Sidani JE, Shensa A, et al. Association between social media use and depression among US young adults. Depress Anxiety. 2016;33(4):323-331. doi:10.1002/da.22466 DOI
  3. Perlis RH, Green J, Simonson M, et al. Association Between Social Media Use and Self-reported Symptoms of Depression in US Adults. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2136113. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36113 DOI