Intervju

Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene

Temaside om Korona

HPV-test i primærscreening

I 2015 startet fire fylker med HPV-test i primærscreening hvert femte år, og innen 2022 skal screening med HPV-test være innført i alle landets fylker for kvinner i alderen 34-69 år.

- Det antas at HPV-test vil forebygge minst like mange tilfeller av livmorhalskreft i løpet av et fem års intervall som celleprøven nå gjør hvert tredje år. Men HPV-testen er ikke egnet for kvinner under 34 år, sier Sørbye, og forklarer hvorfor:

- HPV er et vanlig virus. Smitterisiko for HPV er omtrent 10 prosent for hver ny partner. Samtidig vil 90 prosent av alle HPV-infeksjoner gå over av seg selv i løpet av 6-24 måneder. Unge kvinner har ofte flere kjærester før de finner mannen i sitt liv. Mens rundt 6,5 prosent av kvinner i alderen 34-69 år har positiv HPV DNA test vil rundt 30 prosent av kvinner i alderen 25-33 år ha positiv HPV DNA test hvis vi tester for de 14 HPV-typene som vanligvis inngår i en screeningtest som skal erstatte celleprøve.

Forrige side Neste side