Intervju

Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene

Temaside om Korona

Vaksinert – men skal likevel testes

Det første årskullet med jenter som fikk tilbud om vaksine i 7. klasse er født i 1997. Det vil si at det første årskullet med vaksinerte jenter blir 25 år i 2022 og 34 år i 2031.

- Hvorfor er det nødvendig med HPV DNA test når man er vaksinert?

- HPV-vaksinen som gis gratis, dekker HPV type 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Det er nødvendig med HPV-test for flere typer for å dekke de siste 30 prosent. Det er dessuten ikke alle som har takket ja til HPV-vaksinen, og i sjeldne tilfeller kan det forekomme manglende immunrespons på vaksinen slik at ikke alle er 100 prosent beskyttet, sier Sørbye.

- Skal også jentene som er vaksinert inn i screeningprogrammet med vanlige celleprøver når de blir 25 år?

- Ja. Det er planlagt å gjennomføre screeningprogrammet med celleprøver fra 25 år for de som har tatt HPV-vaksine. Det er bare på denne måten vi kan se nedgang i forekomst av behandlingskrevende celleforandringer. Dersom vaksinen i praksis viser seg å være så effektiv som studier viser, kan det være aktuelt å redusere intensiteten av screeningprogrammet. Et forslag er å starte fra 30 år i stedet for fra 25 år. Med høy vaksinedekning vil også færre ha positiv HPV-test slik at det blir færre å følge opp med HPV-test i primærscreening fra 30 års alder. Intervallet kan også økes fra hvert tredje år til hvert femte år.

- Vil livmorhalskreft bli utryddet i Norge på sikt?

- HPV testing av unge kvinner viser at forekomsten av HPV type 16, 18 og 45 hos kvinner under 25 år har blitt redusert fra 20 prosent i 2013 til 4  prosent i 2020. Dette skyldes at stadig flere unge kvinner har tatt HPV-vaksine slik at færre blir smittet av HPV, sier Sørbye.
- Basert på disse tallene kan vi forvente at forekomsten av celleforandringer og kreft hos kvinner 25-40 år vil bli gradvis redusert i perioden 2022 til 2037 før tallene blir så lave at vi kan snakke om eliminering av livmorhalskreft. Vi ser imidlertid foreløpig ingen reduksjon i forekomsten av HPV for kvinner 25-33 år slik at det vil være nødvendig å kvalitetssikre celleprøver i denne aldersgruppen flere år til for å kunne øke tryggheten for unge kvinner som møter til screening, avslutter Sørbye.

 

Forrige side