Nyhetsartikkel

Oksygenbehandling av akutt syke

Førstehjelp ved akutt sykdom har lenge vært å gi oksygen, men nye studier viser at det ikke alltid er så bra. Det foreligger nå internasjonale anbefalinger om oksygenbehandling.

Temaside om Korona

Det har lenge vært normen å gi oksygen til syke pasienter uavhengig av deres oksygenmetning. Den rutinen gjelder ikke lenger, men når bør da oksygen gis til pasienter med akutt medisinsk sykdom? En systematisk oversikt publisert i Lancet i April 2018 fant at oksygentilskudd til pasienter med normal oksygenmetning økte mortaliteten1. Forfatterne konkluderte at oksygen bør gis med forsiktighet, men de kom ikke med spesifikke anbefalinger om hvordan det skal gjøres. Et internasjonalt ekspertpanel brukte oversiktsartikkelen til å lage retningslinjer2. Panelet brukte GRADE-verktøyet og fulgte standarder for å utvikle troverdige retningslinjer.

Panelet stilte følgende spørsmål:

  • Når skal oksygen gis til akutt syke pasienter? (Hva er nedre grense for perifer kapillær oksygenmetning (SpO2)?)
  • Hvor mye oksygen bør gis til akutt syke pasienter som behøver oksygenbehandling? (Hva er øvre grense for SpO2)?)

Panelets konklusjoner:

  • Hos pasienter der man vurderer å gi oksygen, bør SpO2 være ≤96 prosent. Ved akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag bør det ikke startes oksygenbehandling dersom SpO2 er ≥90 prosent.
  • Sp02 bør ligge mellom 90 og 94 prosent hos de fleste, og mellom 88 og 92 prosent hos pasienter som er i risiko for hyperkapnisk (økt CO2) respirasjonssvikt - minimum mengde oksygen som er nødvendig.

Kilder

Referanser

  1. Chu DK, Kim LH, Young PJ, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet 2018;391:1693-705. doi:10.1016/S0140-6736(18)30479-3. DOI
  2. Siemieniuk RAC, Chu DK, Kim LH-Y, et al. Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ 2018;363:k4169 . www.bmj.com