Nyhetsartikkel

Økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier

Ingen nyhet, men utviklingen går i feil retning når det gjelder forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i Europa.

Spredningen av bakterier som er resistente mot antibiotika, tiltar i Europa ifølge en rapport fra The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og European Food Safety Authority (EFSA). De har analysert data om resistens mot antibiotika fra de 28 EU-landene1.

Utviklingen er ifølge EUs kommisjonær for helse- og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, alarmerende og han sier at "we are entering into a world where more and more common infections become difficult – or even sometimes impossible – to treat". Bakgrunnen for problemet er misbruk og overforbruk av antibiotika som stimulerer bakteriene til å endre seg for å overleve.

Av konkrete observasjoner har de funnet at Campylobacter, en viktig årsak til akutt gastroenteritt, har utviklet en så sterk resistens mot fluorokinoloner (f.eks. ciprofloksacin) i mange land at disse antibiotika ikke lenger virker i behandlingen av alvorlige tilfeller.

De fleste land rapporterer også at Salmonella hos mennesker viser økende resistens mot fluorokinoloner, og at multiresistens - resistens mot tre eller flere antibiotika - er høy (ca. 30 prosent) hos Salmonella funnet både hos mennesker og dyr.

Et annet velkjent eksempel er stafylokokker som har utviklet resistens mot multiple antibiotika - Meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Oppfordringen til alle EU-landene er å samarbeide om å endre denne utviklingen ved  å redusere forbruket av antibiotika. Norge har på dette området vært et foregangsland.

Kilder

Referanser

  1. European Food Safety Authority. The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017. First published in the EFSA Journal: 26 February 2019. www.efsa.europa.eu