Nyhetsartikkel

Økt forekomst av covid-19 blant fullvaksinerte

Delta-varianten av SARS-CoV-2 har skapt usikkerhet om hvor effektivt vaksinene beskytter mot sykdom og smitte. Medscape gir oss en oppdatering på status.

I det siste har vi hørt stadig oftere at fullvaksinerte får covid-19 og at de kan være smittebærere. Det skjer i Norge og i andre land som følge av den økende dominansen som delta-varianten har fått. Medscape har en nyhetssak om dette1 og forteller om uttalelser fra president Joe Biden på et folkemøte nylig. På spørsmål om betydningen av vaksinasjon, svarte han: "We have a pandemic for those who haven't gotten a vaccination. It's that basic, that simple. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, not going to the ICU unit, and not going to die," og han la til "you're not going to get COVID if you have these vaccinations."

Dessverre er ikke dette helt sant lengre. Det var det for en måned siden, men ikke lengre. Joda, fullvaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, selv med delta-varianten, men forekomsten av såkalte gjennombruddstilfeller (breakthrough cases), hvor en person blir infisert på tross av å være fullvaksinert, øker. Derfor advarer mange eksperter om at vi fortsatt må være forsiktige, selv om vi er fullvaksinerte.

Både fra Norge og fra USA rapporteres det om fullvaksinerte som nylig har testet positivt. De aller fleste av disse sykdommene er milde og folkehelsemyndighetene sier at det er forventet. Med en vaksineeffekt opp mot 90 prosent er vaksinene en suksess og overgår det mange av ekspertene hadde håpet på. Men vaksinene er ikke perfekte. Beskyttelsen varierer fra person til person avhengig av alder og underliggende helse. Mennesker med svekket immunfunksjon (f.eks. de som behandles med immunsuppressiva) kan fortsatt bli alvorlig syke og i meget sjeldne tilfeller dø selv om de er vaksinerte.

Når mennesker infiseres med delta-varianten, er de bærere av cirka 1000 ganger flere virus enn sammenlignet med tidligere versjoner av viruset, ifølge en fersk studie. Så mye virus kan overvelde selv den sterke beskyttelsen fra vaksinene.

I Los Angeles er 69 prosent av innbyggerne over 12 år fullvaksinerte, likevel er antall nye tilfeller med covid-19 økende, og det gjelder også tilfeller blant fullvaksinerte2. I juni oppstod 1 av 5 tilfeller med covid-19 blant fullvaksinerte. Økningen gjenspiler delta-variantens økende dominans. Ifølge helsemyndighetene i Los Angeles var antallet gjennombruddstilfeller i mars 2 prosent, i april 5 prosent, i mai 11 prosent og nå altså i juni 20 prosent.

Også i Storbritannia3 har den forebyggende effekten av vaksinene falt med 10 prosent for delta-varianten sammenlignet med alfa-varianten. Etter to vaksinedoser forebygges symptomatisk infeksjon 79 prosent av tiden mot delta. Og vaksinene er fortsatt svært effektive når det gjelder å forhindre sykehusinnleggelser, som er 96 prosent etter to doser.

Av 229.218 covid-infeksjoner i Storbritannia mellom februar og 19. juli, forekom 28.773 eller 12,5 prosent, blant fullvaksinerte. 474 eller 2,9 prosent av de fullvaksinerte måtte legges inn på sykehus og 229, færre enn 1 prosent, døde.

Et viktig spørsmål er hvor ofte slike gjennombruddstilfeller fører til smitte av andre. Vi vet at vaksinen reduserer sannsynligheten for å være bærer av viruset og mengden virus du bærer på, men vi vet enda ikke i hvilken grad disse personene er smittsomme. Derfor er det viktig at fullvaksinerte fortsatt tester seg hvis de har symptomer og at de holder seg borte fra andre i minst 10 dager etter en positiv test4.

Så hva bør fullvaksinerte gjøre? Det avhenger først og fremst av deres helstilstand og om de har sårbare personer i nærmiljøet. Er man sårbar for alvorlig sykdom, bør man fortsette å bruke ansiktsmaske, holde avstand til andre, sørge for god ventilasjon og ikke tilbringe for lang tid innendørs på folksomme steder.

Alt dette ifølge Medscape.

Samtidig kommer det nå foreløpige data fra Pfizer-BioNTech om at en tredje booster-dose av vaksinen gitt minst 6 måneder etter den andre dosen, gir en betydelig økning i antistoffmengden mot delta-varianten5. Det er foreløpig uavklart om det blir behov for en booster-dose.

Kilder

Referanser

  1. Goodman B. Vaccine Breakthrough Cases Rising With Delta: Here's What That Means. Medscape, July 23, 2021. www.medscape.com
  2. County of Los Angeles Public Health. COVID-19 Transmission Rapidly Rise in L.A. County with Delta Variant; Fully Vaccinated People Remain Well Protected from Severe COVID-19 Disease - 2,767 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County and 13 New Deaths. July 22, 2021. publichealth.lacounty.gov
  3. Public Health England. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. 23 July 2021. nhi.no
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People. Updated July 27, 2021. www.cdc.gov
  5. PracticeUpdate Editorial Team. A Third Dose of the Pfizer/BioNtech Covid-19 Vaccine Appears to “Strongly” Boost Protection Against the Delta Variant. Published July 28, 2021. www.practiceupdate.com