Nyhetsartikkel

Økt forekomst av kreft i ung alder

En oversikt over kreftutviklingen for 14 ulike krefttyper i 44 ulike land viser en økende insidens av kreft hos personer under 50 år.

Insidensen av kreft i ulike organer diagnostisert hos voksne under 50 år har vært økende i mange deler av verden siden 1990-tallet1-2. Ifølge en oversiktsartikkel i Nature Reviews Clinical Oncology3 gjelder det en lang rekke kreftsykdommer: i bryst, kolorektum, endometrium, spiserør, ekstrahepatisk gallegang, galleblæren, hode og hals, nyre, lever, benmarg, bukspyttkjertel, prostata, mage og skjoldbruskkjertelen - en trend man har sett i flere land.

Forskerne bak studien gransket litteraturen og registrerte insidenstrender for 14 ulike krefttyper blant personer i alderen 20 til 49 år i 44 land i tidsrommet 2002 til 2012.

Økt bruk av screeningprogrammer har til en viss grad bidratt til dette fenomenet, selv om det også ser ut til å ha oppstått en reell økning i forekomsten av tidlig debuterende former av flere krefttyper. Funn tyder på en etiologisk rolle av eksponering for risikofaktorer i tidlig liv og ung voksen alder. Det gjelder endringer i kosthold, livsstil, fedme, miljø og mikrobiom - alle faktorer som kan interagere med genomiske og/eller genetiske disposisjoner.

Blant disse 14 ulike krefttypene har åtte relasjon til fordøyelsessystemet, noe som kan tilskrives en mulig rolle for kostholdsfaktorer og mikrobiomen i munnhulen og i tarmen.

Forfatterne antyder at tidlig kreftsykdom også kan være en manifestasjon av økende trender i utviklingen av mange kroniske sykdommer hos unge mennesker.

Effektene av individuelle eksponeringer er imidlertid fortsatt for det meste ukjent.

Selv om modifiserbare faktorer som kosthold og trening kan minske forekomsten av disse kreftformene, er slike endringer ofte vanskelige å implementere. Dessuten, å forstå hvilken rolle faktorer som alkohol, fedme, fysisk aktivitet og forsinket reproduksjon spiller for kreftrisikoen, krever mer forskning ifølge forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Shah RR, Millien VO, da Costa WL Jr, Oluyomi AO, Gould Suarez M, Thrift AP. Trends in the incidence of early-onset colorectal cancer in all 50 United States from 2001 through 2017. Cancer. 2022;128(2):299-310. doi:10.1002/cncr.33916 DOI
  2. Gupta S, Harper A, Ruan Y, et al. International Trends in the Incidence of Cancer Among Adolescents and Young Adults. J Natl Cancer Inst. 2020;112(11):1105-1117. doi:10.1093/jnci/djaa007 DOI
  3. Ugai T, Sasamoto N, Lee HY, et al. Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications. Nat Rev Clin Oncol. 2022;19(10):656-673. doi:10.1038/s41571-022-00672-8 DOI