Nyhetsartikkel

Økt spredning av Chagas sykdom

Som følge av økt migrasjon er forekomsten av Chagas sykdom økt utenfor Latin-Amerika - også i Europa.

Temaside om Korona

The American Heart Association (AHA) har sendt ut en advarsel om økt spredning av Chagas sykdom til land utenfor Latin-Amerika som også inkluderer land i Europa.

Chagas sykdom regnes som en tropisk sykdom. Den skyldes infeksjon med parasitten Trypanosoma cruzi (T cruzi) og forårsaker alvorlig hjertesykdom hos omtrent hver tredje infiserte person -  i form av kardiomyopati, rytmeforstyrrelser og hjertesvikt.

I følge AHA er det estimert at ca. seks millioner mennesker har Chagas sykdom1. Flertallet bor i Syd-Amerika, Sentral-Amerika og Mexico. Men som følge av migrasjon, har det dukket opp en rekke tilfeller av infiserte individer i områder som tidligere aldri har hatt slike tilfeller. Forekomst er registert i Storbritannia, Spania2, Italia, Sveits, Frankrike, Australia, Japan, USA og Canada, men også i andre land. I USA regner man med at minst 300.000 av innbyggerne er rammet.

Dersom Chagas sykdom oppdages tidlig, kan den helbredes medikamentelt (nifurtimox eller benznidazol) med 60-90 prosents suksessrate.

 

Infeksjonen oppstår når faeces fra det infiserte blodsugende insektet triatomin kommer under huden. Teger som består av mer enn 100 ulike arter. Sykdommen kan også komme via kontaminert mat og drikke, fra mor til foster, og gjennom blodtransfusjoner og organtransplantasjoner.

Kilder

Referanser

  1. Nunes MCP, Beaton A, Acquatella H, et al. Chagas cardiomyopathy: An update of current clinical knowledge and management. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018;138:00–00. Published online 20 August 2018.
  2. Navarro M, Navaza B, Guionnet A, López-Vélez R. Chagas disease in Spain: need for further public health measures. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1962. PubMed