Nyhetsartikkel

Omikron BA.2

Pandemien er ikke over enda, men antall nye tilfeller er klart synkende - og vi blir ikke så syke lengre. En ny omikronvariant er blitt den dominerende i Norge og i resten av verden, omikron BA.2.

Koronapandemien er enda ikke over. På verdensbasis har det de siste ukene vært mellom 1 og 2 millioner nye tilfeller per dag av covid-19. Totalt har nå 500 millioner hatt covid-19, og det er registrert 6,2 millioner døde av sykdommen1.

Vi har i løpet av de vel 2 årene som pandemien har vart, sett en rekke nye varianter av viruset oppstå og bli den dominerende varianten for en periode. Omikron BA.1 har inntil nylig vært den dominerende varianten i 2022. Den har vist seg å være betydelig mer smittsom en forløperen deltavarianten, men BA.1 gir mindre alvorlig sykdom.

Verdens Helseorganisasjon2 meldte i slutten av februar at en ny subtype, omikron BA.2, økte i forekomst sammenlignet med omikron BA.1. BA.2 er nå den dominerende varianten i verden. Både globalt og i Norge har vi imidlertid sett at insidensen av covid-19 har falt de siste ukene.

Folkehelseinstituttets ukerapport viser at 373 nye pasienter ble innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 113, foreløpig 29 prosent nedgang etter 524 i uke 10. Det er meldt 26 526 tilfeller til MSIS i uke 11, noe som er 37 prosent nedgang fra uke 10 (42 016). Færre tester seg enn før, slik at antall nye tilfeller i befolkningen med all sannsynlighet er høyere enn disse tallene, det er en underrapportering. Per 20. mars er 73 prosent av hele befolkningen vaksinert med to doser og 53 prosent har fått oppfriskningsdose.

Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 som den dominerende varianten i Norge og utgjør nå rundt 88 prosent av alle helgenomsekvenserte prøver de siste to ukene.

BA.2 skiller seg fra BA.1 i sin genetiske sekvens og BA.2 sprer seg/vokser raskere enn BA.1. Sammenlignet med det opprinnelige SARS-CoV-2 viruset foreligger 65-70 mutasjoner i BA.24-5. Konsekvensen er at vaksinene og tidligere covid-19-infeksjon beskytter dårlig mot den nye varianten. Bekymringen er at denne mer smittsomme varianten kan forlenge omikronperioden og forårsake alvorlige lokale utbrudd i områder av verden der vaksinedekningen er lav. Den gode nyheten er imidlertid at BA.2 ikke synes å gi alvorligere infeksjoner enn BA.1.

Fortsatt gjelder smittevernrådene om at vi alle bør vaksinere oss og sørge for å få boosterdosen. Hvis du er syk, hold deg hjemme til du er frisk. Vurder å teste deg. Fortsett å bruke ansiktsmaske hvis du har økt risiko eller bare ønsker å unngå covid og andre luftveisvirus. Vask hendene ofte. Og kom deg ut og nyt våren.

Kilder

Referanser

  1. Worldometer. Covid-19 coronavirus pandemic. Last updated: March 29, 2022. www.worldometers.info
  2. WHO. Statement on Omicron sublineage BA.2. Published 22 February 2022. www.who.int
  3. Folkehelseinstituttet. Ukerapport covid-19 uke 11 er publisert. Publisert 23.03.2022. www.fhi.no
  4. Nextstrain. Genomic epidemiology of SARS-CoV-2 with global subsampling. Siden besøkt 29.03.2022. nextstrain.org
  5. Callaway E. Why does the Omicron sub-variant spread faster than the original?. Nature, 16 February 2022. www.nature.com