Nyhetsartikkel

Omikron

Pandemien har igjen aksellerert og antall nye tilfeller har aldri vært høyere. Omikronvarianten smitter lettere, gjør at flere blir syke og effekten av covid-19 vaksinene synes å være dårligere.

To nyhetsartikler i BMJ gir oss en oppdatering på hva vi for øyeblikket vet om SARS-CoV-2 varianten omikron1-2. Denne virusvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika 24. november 2021. Sammenlignet med det opprinnelige viruset har omikron over 30 endringer i spike-proteinet, som jo er angrepspunktet for vaksinene. Hvilken betydning har det for smittsomhet, alvorlighetsgrad av sykdom, risiko for reinfeksjon og effekt av vaksinene?

Omikron er åpenbart mer smittsomt enn tidligere varianter, og det er forventet at omikron vil utkonkurrere deltavarianten. Det er estimert at forekomsten i befolkningen fordobles i løpet av 2-3 dager. I Sør-Afrika er omikron blitt den dominerende varianten (mer enn 90 prosent)3, og i Danmark er det beregnet at fra 15. desember vil omikron overta tronen som den hyppigste varianten4.

Det er også indikasjoner på at omikron øker risikoen for reinfeksjon av covid-195. Blant de som tidligere har hatt covid-19, er risikoen for å bli infisert etter eksponering for omikron 73 prosent mot tidligere 40 prosent, ifølge data fra Sør-Afrika3. Denne studien baserer seg på 210.000 covid-tester. Av disse regnet man med at 78.000 var omikroninfeksjoner. Ca. 40 prosent av de som ble testet, hadde fått to doser med Pfizervaksinen.

Siden omikron er mer smittsom enn deltavarianten, antar forskerne at omikron forårsaker mindre alvorlig sykdom. Noe som støttes av data fra Sør-Afrika2-3 - 29 prosent færre sykehusinnleggelser enn ved tidligere smittebølger. Det understrekes at dette er usikre tall, og hovedtyngden av de smittede er forholdsvis unge mennesker6. På den annen side, når en betydelig høyere andel av befolkningen blir smittet, så øker risikoen for at noen får alvorlig sykdom, selv om den relative risikoen er lavere. Det kan føre til en alvorlig overbelastning på helsetjenesten.

Hva med effekten av vaksinene? Foreløpige data fra en liten studie med kun 12 personer i Sør-Afrika, kan tyde på at effekten av Pfizer-BioNTechvaksinen er markant redusert med et nivå av nøytraliserende antistoffer som er 41 ganger lavere sammenlignet med en variant av viruset fra tidlig i pandemien7. En annen studie fra Sør-Afrika viser at to doser med Pfizer-vaksinen gir bare 33 prosent beskyttelse mot infeksjon med omikron, noe som er ned fra 80 prosent med deltavarianten2. Beskyttelsen mot sykehusinnleggelse er bedre, 70 prosent med omikron mot 93 prosent tidligere. (Jfr. også tallene fra episoden på restaurant Louise i Oslo, der 98 prosent av de smittede var fullvaksinerte.)

Eksperter mener imidlertid at med en boosterdose er vi likevel godt beskyttet mot alvorlig infeksjon8. Det samme forteller Pfizer i en nyhetsmelding9.

Både Pfizer-BioNTech og Moderna arbeider nå med å utvikle en omikronspesifikk versjon av sine vaksiner10. Første levering kan være om cirka 100 dager gitt at de modifiserte vaksinene blir godkjente.

Hva med effekten av de nye medisinene mot covid-19? Ifølge GlaxoSmithKline har deres monoklonale antistoff sotrovimab i in vitro studier vist å ha effekt mot omikron, det samme gjelder Pfizers nye anti-covid-medikament Paxlovid, mens andre utviklere av slike medikamenter antyder at effekten er dårligere11.

Omikron har ført til nye restriksjoner i samfunnet, ikke bare i Norge12, men også i mange andre land med delvise nedstengninger. Heldigvis tyder de dataene som har kommet inn fra Sør-Afrika de siste dagene3 på at selv om omikron er mer smittsom, så ser den ut til å gi mindre alvorlig sykdom. Denne antakelsen styrkes av en studie fra Hong Kong som viser at omikron repliseres 70 ganger raskere enn delta i bronkiene, men 10 ganger langsommere i menneskets lungevev13 - noe som tilsier færre lungeinfeksjoner.

Omikron er en påminnelse om at vi lever på én klode. Så lenge den fattige del av verden knapt nok har startet å vaksinere, er risikoen for at det oppstår nye og alvorligere varianter av SARS-CoV-2, overhengende.

Kilder

Referanser

 1. Mahase E. Covid-19: Do vaccines work against omicron—and other questions answered. BMJ 2021;375:n3062. Published 10 December 2021. www.bmj.com
 2. Dyer O. Covid-19: Omicron is causing more infections but fewer hospital admissions than delta, South African data show. BMJ 2021;375:n3104. Published 16 December 2021. Doi: 10.1136/bmj.n3104 DOI
 3. Analysis of omicron outbreak based on 211 000 covid-19 test results in South Africa. Discovery Health. 14 December 2021. www.discovery.co.za
 4. Statens Serum Institut. Status of the SARS-CoV-2 variant Omicron in Denmark. Published 14 December 2021. files.ssi.dk
 5. World Health Organization. Classification of omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 variant of concern. Nov 2021. www.who.int
 6. World Health Organization Office for Africa. Omicron spreads but severe cases remain low in South Africa. Dec 2021. www.afro.who.int
 7. Cele S, Jackson L, Khan K. SARS-CoV-2 omicron has extensive but incomplete escape of Pfizer BNT162b2 elicited neutralization and requires ACE2 for infection. Published 12 Dec 2021. www.ahri.org
 8. Mahase E. Covid-19: Omicron and the need for boosters. 2021;375:n3079. Published 14 December 2021. www.bmj.com
 9. Pfizer and BioNTech provide update on omicron variant. Pfizer. 8 Dec 2021. www.pfizer.com
 10. Moderna exec says company could have omicron booster ready in March. Reuters. Dec 2021. www.reuters.com
 11. Regeneron evaluating Regen-Cov and next generation antibodies against new omicron covid-19 variant. investor.regeneron.com
 12. Regjeringen.no. Nasjonale råd og regler vedrørende covid-19. Sist oppdatert: 14.12.2021. www.regjeringen.no
 13. HKUMed finds Omicron SARS-CoV-2 can infect faster and better than delta in human bronchus but with less severe infection in lung. 15 December 2021. www.med.hku.hk