Nyhetsartikkel

Omikronvarianter

SARS-CoV-2 fortsetter å mutere. Det gjelder også omikronvarianten. Så langt tyder observasjonsdata på at de nye omikronvariantene ikke gir alvorligere sykdom og at vaksinene har tilfredsstillende effekt.

British Medical Journal (BMJ)1 gir oss en oppdatering på utviklingen av SARS-CoV-2 varianten omikron.

BA.1 (B.1.1.529.1)

Den opprinnelige omikronvarianten har betegnelsen B.1.1.529.1, kortversjon BA.1, og er den varianten som nå dominerer i det meste av verden og utgjør mer enn ni av 10 tilfeller. Til forskjell fra de tidligere SARS-CoV-2 variantene har omikron gjennomgått et betydelig høyere antall mutasjoner enn alfa-, beta- og deltavariantene - blant annet 37 på piggproteinet.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO)2 har BA.1 høyere tilbøyelighet til å infisere og replikere seg i de øvre luftveiene, mens deltavarianten angriper og formerer seg i de nedre luftveiene. Denne forskjellen mener WHO forklarer omikronvariantens økte smittsomhet og mindre alvorlige sykdomsforløp. Det faktum at mange flere mennesker nå får covid-19, gjør likevel at nedgangen i antall sykehusinnleggelser ikke er blitt vesentlig lavere - ja, faktisk høyere i Norge per 17. februar 2022. Forskere har også funnet at risikoen for reinfeksjon er over 5 ganger høyere enn med deltavarianten3.

Dagens vaksiner gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død av BA.1 infeksjon. Det er også vist at 3 vaksinedoser gir klart bedre beskyttelse enn 2 doser4.

BA.2 (B.1.1.529.2)

BA.2 har færre mutasjoner enn BA.1 med 31 endringer på piggproteinet. I slutten av januar meldte WHO at denne varianten hadde nådd minst 57 land og nær 50.000 tilfeller var bekreftet5. Studier tyder på at denne varianten har "økt veksthastighet". Smittesporingsdata viser at personer som er smittet med BA.2, har større tilbøyelighet til å infisere husholdskontakter enn BA.1. Frem til nå finnes ikke data om alvorlighetsgraden av sykdom med BA.2.

Så langt er det heller ikke funnet bevis for at vaksineeffekten er dårligere for BA.2 versus BA.16. Foreløpige data har vist at minst 25 uker etter to doser, er vaksineeffekten mot symptomatisk infeksjon 13 prosent for BA.2 versus 9 prosent for BA.1. To uker etter 3. dose har effekten økt til 70 prosent for BA.2 versus 63 prosent for BA.1.

BA.3 (B.1.1.529.3)

Vi vet enda mindre om BA.3. Per 3. februar var det 400 kjente tilfeller av denne varianten på verdensbasis, påvist i 19 ulike land7. Denne varianten har 33 mutasjoner på piggproteinet, 31 av dem er de samme som på BA.1.

Vi vet per nå ingenting om alvorlighetsgraden av sykdom og vaksineeffekten til BA.3.

Kilder

Referanser

  1. Mahase E. Covid-19: What do we know about omicron sublineages? BMJ 2022; 376. Published 11 February 2022. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.o358
  2. World Health Organization. Update on SARS-CoV-2 variant of concern omicron. Feb 2022. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/epi-win/webinar-report-epi-win/presentation_sylvie_briand.pdf?sfvrsn=f036d40a_5.
  3. Imperial College Covid-19 Response Team. Report 49: Growth, population distribution and immune escape of Omicron in England. Dec 2021. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2021-12-16-COVID19-Report-49.pdf.
  4. Mahase E. Covid-19: Do vaccines work against omicron-and other questions answered. BMJ2021;375:n3062. doi:10.1136/bmj.n3062 pmid:34893476 PubMed
  5. World Health Organization. Covid-19 weekly epidemiological update: edition 77. Feb 2022. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19-1-february-2022.
  6. Mahase E. Omicron sub-lineage BA.2 may have “substantial growth advantage,” UKHSA reports. BMJ2022;376:o263. doi:10.1136/bmj.o263 pmid:35101887 PubMed
  7. BA.3 lineage report. Outbreak.info. https://outbreak.info/situation-reports?pango=BA.3&loc=ZAF&loc=GBR&loc=USA&selected=ZAF.