Nyhetsartikkel

Operasjon eller ikke ved ruptur av akillessenen?

Ruptur av akillessenen kan behandles operativt eller uten operasjon. Hvilken metode er best?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ruptur av akillessenen er en ganske hyppig skade. Metaanalyser har vist at operativ behandling fører til signifikant reduksjon i risikoen for re-ruptur sammenlignet med ikke-operativ behandling - en risikoforskjell på 5 til 7 prosent. Imidlertid fører operativ behandling til en signifikant økning av andre komplikasjoner sammenlignet med ikke-operativ behandling - hvor det rapporteres en risikoforskjell på 16 til 21 prosent.

I en ny systematisk oversikt av både randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier sammenlignet forskerne utfallene etter operativ og ikke-operativ behandling1. 29 studier ble inkludert, 10 RCT og 19 observasjonsstudier.  RCT'ene bestod av 944 pasienter, mens observasjonsstudiene inkluderte 14.918 pasienter.

Metaanalysene viste igjen at operativ behandling gir færre re-rupturer (2.3% vs 3.9%), men at den også gir flere komplikasjoner (4.9% vs 1.6%), særlig infeksjoner (2.8%). Tidlig vektbærende belastning var også mulig tidligere etter operasjon enn etter ikke-operasjon.

Totalt sett var re-ruptur risikoen liten uansett behandlingsmetode, og forskjellen mellom gruppene var liten med en risikoforskjell på 1.6 prosent.

Kilder

Referanser

  1. Ochen Y, Beks RB, van Heijl M, et al. Operative treatment versus nonoperative treatment of Achilles tendon ruptures: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;364:k5120 . doi:10.1136/bmj.k5120 DOI