Nyhetsartikkel

Opiatbruk og dødsfall

I USA ser man en dramatisk økning i antall narkotikaassosierte dødsfall fra år 2000 til år 2017. Tilsvarende økning finner vi ikke i Norge.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I USA er død fra selvmord og ikke-intensjonelle overdoser et stort og økende folkehelseproblem1. Antallet slike dødsfall økte fra 41.364 i år 2000 til 110.749 i 2017 og har passert antall døde av diabetes siden 2010. Det gir en mortalitet på 34 per 100.000.

I Norge har antall narkotikautløste dødsfall vært nokså stabilt i perioden fra 2003 til 2016 viser en rapport fra Folkehelseinstituttet2. 282 narkotikautløste dødsfall ble registrert blant bosatte i Norge i 2016 mot 289 i 2015 og 266 i 2014. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2016 skyldtes overdoser. Den hyppigste dødsårsaken er ikke lenger heroin, men andre opioider, som de legale legemidlene morfin, kodein og oksykodon. Mortaliteten av narkotikautløste dødsfall i Norge er vel 5 per 100.000 (eller 8.3 personer per 100 000 personer i alderen 15-64 år).

Av de 282 dødsfallene i Norge i 2016 var 220 dødsfall overdoser, 44 selvmord og 18 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. Fordelingen mellom disse tre gruppene av dødsfall har holdt seg stabil de siste årene: ca. 80 prosent overdoser, ca. 10 prosent selvmord og ca. 10 prosent avhengighet.

Kilder

Referanser

  1. Bohnert ASB, Ilgen MA. Understanding links among opioid use, overdose, and suicide. N Engl J Med 2019; 380:71-79 . doi:10.1056/NEJMra1802148 DOI
  2. Gjersing L, Amundsen EJ. Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2016. Folkehelseinstituttet, publisert 18.09.2018. www.fhi.no