Nyhetsartikkel

Optimisme og kardiovaskulære hendelser

Er det noen forskjell på optimisten og pessimisten når det gjelder risiko for kardiovaskulær sykdom og død av alle årsaker?

Temaside om Korona

Negative emosjoner som stress og depresjon er direkte korrelert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Men er det motsatte tilfelle, kan positive følelser beskytte oss mot sykdom?

Optimisme og pessimisme lar seg måle med validerte spørreskjema. I den aktuelle studien identifiserte forskerne kohortstudier som hadde sett på sammenhengen mellom optimisme og pessimisme i forhold til kardiovaskulære hendelser og total dødelighet1.

Metaanalysen bestod av 15 studier med totalt 229 391 deltakere. De ble fulgt over en gjennomsnittlig observasjonsperiode på 13,8 år. Metaanalysen viste at optimisme versus pessimisme var signifikant assosiert med nedsatt risiko for kardiovaskulære hendelser (RR 0.65, 95% KI 0.51-0.78). Optimisme var også signifikant assosiert med lavere risiko for død av alle årsaker (RR 0.86, 95% KI 0.80-0.92). 

Funnene tyder på at optimisme er forbundet med en lavere risiko for kardiovaskulære hendelser og total dødelighet. Fremtidige studier bør forsøke å finne ut hva som er de underliggende mekanismene for denne sammenhengen og vurdere den potensielle gevinsten av intervensjoner som er designet for å fremme optimisme og svekke pessimisme.

Kilder

Referanser

  1. Rozanski A, Bavishi C, Kubzansky LD, et al. Association of Optimism With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2019;2(9):e1912200. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.12200 DOI