Nyhetsartikkel

Øretuber eller medisiner mot residiverende mellomørebetennelser

De fleste barn behøver ikke antibiotika mot akutt otitis media, men hva gjør vi med de barna som har gjentatte otitter - bør vi gi antibiotika eller sette inn øretuber?

Temaside om Korona

Når skal man henvise et barn for å få satt inn øretuber, tympanostomi tuber? Det hersker det usikkerhet om.

Behandlingen av mellomørebetennelse har endret seg over årene. Anbefalingen nå er å være tilbakeholden med antibiotika. Unngå rutinemessig antibiotikabehandling ved akutt ørebetennelse hos barn over 1 år. Ved ukomplisert akutt otitt kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i 1-3 døgn. Studier viser at med vent og se-resept løser 2 av 3 otitter seg uten antibiotika. Men hva gjør vi med de barna som har gjentattet otitter?

I den aktuelle randomiserte studien1 evaluerte forfatterne bruken av tympanostomi tuber versus medisinsk behandling blant 250 barn i alderen 6 til 35 måneder med residiverende otitis media. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller i antall nye otitter over en 2 års observasjonsperiode.

Forfatterne konkluderer at ingen av behandlingsregimene førte til noen større reduksjon i antall episoder med otitis media sammenlignet med den andre behandlingen.

Kilder

Referanser

  1. Hoberman A, Preciado D, Paradise JL, et al. Tympanostomy Tubes or Medical Management for Recurrent Acute Otitis Media. N Engl J Med. 2021;384(19):1789-1799. doi:10.1056/NEJMoa2027278 DOI