Nyhetsartikkel

Overlevelse etter hjertestans

Hvordan går det med pasienter som overlever en hjertestans utenom sykehus. En systematisk studie har sett på langtidsdata.

Hjertestans utenom sykehus er en hyppig dødsårsak til tross for viktige fremskritt innen prehospital og sykehusbehandling1-2. Amerikanske tall viser at nesten 90 prosent av pasientene med hjertestans utenom sykehus overlever ikke3. For pasienter innlagt på sykehus etter hjertestans utenom sykehuset er overlevelsesraten ved utskrivning fra sykehuset ca. 50 til 60 prosent1. De fleste tilfeller av slik hjertestans skyldes underliggende medisinske tilstander4. Avgjørende for tidlig overlevelse er rask og riktig utført hjertelungeredning, den initielle rytmen ved hjertestans og tidlig defibrillering5-6.

Formålet med denne systematiske oversikten publisert i JAMA Cardiology7 var å undersøke langtidsoverlevelsen til pasienter som overlevde det initielle sykehusoppholdet etter en episode med hjertestans utenom sykehus.

Tallmaterialet ble analysert med to ulike metaanalyser. I den ene analysen (Kaplan-Meier) inngikk 21 studier med 11 800 pasienter, mens den andre analysen (aggregerte data metaanalyse) var basert på 33 studier med 16 933 pasienter.

Metaanalysene viste en median overlevelse 5.0 år. Overlevelsen var 83 prosent etter 3 år, 77 prosent etter 5 år, 64 prosent etter 10 år og 58 prosent etter 15 år. Sammenlignet med pasienter med en ikke-sjokkbar initial rytme, hadde pasienter med en sjokkbar rytme lavere risiko for langtidsdødelighet (hazard ratio, 0.30; 95% KI 0,23-0,39).

Forfatterne konkluderer at i denne systematiske oversikten og metaanalysen var langtidsoverlevelsen etter 10 år hos pasienter som overlevde det første sykehusoppholdet etter hjertestans utenom sykehus, vel 60 prosent. Ifølge forfatterne er ytterligere forskning nødvendig for å forstå og forbedre langsiktig overlevelse i denne sårbare pasientpopulasjonen.

Kilder

Referanser

  1. Yan S, Gan Y, Jiang N, et al. The global survival rate among adult out-of-hospital cardiac arrest patients who received cardiopulmonary resuscitation: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2020;24(1):61. doi:10.1186/s13054-020-2773-2 DOI
  2. Myat A, Song KJ, Rea T. Out-of-hospital cardiac arrest: current concepts. Lancet. 2018;391(10124):970-979. doi:10.1016/S0140-6736(18)30472-0 DOI
  3. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, et al; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2020;141(9):e139-e596. doi:10.1161/CIR.0000000000000757 DOI
  4. Nolan JP, Sandroni C, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine guidelines 2021: post-resuscitation care. Intensive Care Med. 2021;47(4):369-421. doi:10.1007/s00134-021-06368-4 DOI
  5. Kragholm K, Wissenberg M, Mortensen RN, et al. Bystander efforts and 1-year outcomes in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2017;376(18):1737-1747. doi:10.1056/NEJMoa1601891 DOI
  6. Majewski D, Ball S, Bailey P, Bray J, Finn J. Long-term survival among OHCA patients who survive to 30 days: Does initial arrest rhythm remain a prognostic determinant? Resuscitation. 2021;162:128-134. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.030 DOI
  7. Amacher SA, Bohren C, Blatter R, et al. Long-term Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol. Published online May 04, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0795 DOI