Nyhetsartikkel

Overvekt i tidlig barndom øker risikoen for varig fedme

Hvilke faktorer tidlig i livet er av betydning for å utvikle fedme blant ungdommer og voksne?

Temaside om Korona

I en retrospektiv studie av utviklingen av kroppsmasse indeks (KMI) i en befolkningsstudie av over 50.000 barn, fant forskerne at ca. 53% av ungdommer med fedme (KMI > 30) hadde vært overvektige eller fete allerede ved 5 års alder1. Etter denne alderen økte KMI ytterligere etter som disse barna ble eldre.

Ca. 90% av barna som var fete ved 3 års alderen, var overvektige eller fete som ungdommer. Den største økningen i KMI skjedde i alderen fra 2 til 6 år. Forskerne fant også at barn som var store ved fødselen (large-for-gestational-age), hadde over 50% sannsynlighet for fedme i barndommen og i tenårene sammenlignet med andre.

De aller fleste normalvektige ungdommer hadde vært normalvektige gjennom hele barndommen.

Studien viser at prenatale og tidlige intervensjoner er helt avgjørende for å dempe den økende forekomsten av fedme i verden.

Kilder

Referanser

  1. Geserick M, Vogel M, Gausche R, et al. Acceleration of BMI in early childhood and risk of sustained obesity. N Engl J Med 2018; 379:1303-1312 . doi:10.1056/NEJMoa1803527 DOI