Nyhetsartikkel

Overvekt ved type 1 diabetes

Forekomsten av overvekt og fedme blant pasienter med type 1 diabetes øker raskere enn i befolkningen forøvrig, ifølge tall fra USA. Hva er forklaringen og hva kan man gjøre?

I løpet av de siste 20 årene har prevalens av fedme tredoblet seg i verden, og det beskrives som en epidemi1. Basert på kroppsmasseindeks, KMI, brukes følgende definisjoner:

  • Overvekt er KMI 25,0-29,9 kg/m2
  • Fedme grad I er KMI 30,0-34,9 kg/m2
  • Fedme grad II er KMI 35,0-39,9 kg/m2
  • Fedme grad III er KMI ≥40 kg/m2

Det er rapportert at prevalens av fedme øker mer enn forekomsten av overvekt2.

Tradisjonelt har man tenkt at pasienter med type 1 diabetes (T1D) har lavere KMI, men nyere forskning tyder på det motsatte. Økningen i forekomst av fedme blant pasienter med T1D øker raskere enn i den generelle befolkningen3. I USA regner man at om lag 50 prosent av pasienter med T1D er overvektige eller fete. I en studie som fulgte pasienter med T1D i gjennomsnittlig 18 år, økte prevalens av overvekt fra 29 til 42 prosent og prevalens av fedme ble syvdoblet fra 3 til 23 prosent3. Vektøkningen syntes ikke å være relatert til alder, men heller til kliniske faktorer som insulinterapi. Denne bekymringsfulle utviklingen har også den konsekvensen at det øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

I en gjennomgang av mulige mekanismer skrevet av Mottalib A, et al, trekker de fram insulinbehandling, dobbel diabetes og fysisk inaktivitet som viktige forklaringer på den uheldige utviklingen4.

 

Insulinbehandling

Insulin er et anabolsk hormon som hemmer proteinnedbrytning, stimulerer lipogenese og senker den basale metabolismen - noe som kan disponere for vektøkning, særlig ved T1D der eksogen tilførsel av insulin ikke klarer å etterligne den endogene sekresjonen. Det er også vist at intensiv insulinbehandling fører til større vektøkning enn konvensjonell behandling5. På den annen side er god glykemisk kontroll nødvendig for å minske risikoen for mikrovaskulære komplikasjoner. Det ser også ut til å være forskjeller mellom de ulike typene insulin og deres virkning på vekten6.

Insulin er et livsviktig hormon, vi ser det hos personer med diabetes type 1 som raser ned i vekt før diagnosen blir stilt, og som derfor er slanke på det tidspunktet – men de øker raskt i vekt når de starter med insulin. For at de ikke skal ha det vanskeligere enn andre med å holde vekten, er det viktig å dosere insulin så likt naturens egen måte å gjøre det på som mulig.

Neste side