Nyhetsartikkel

Overvekt ved type 1 diabetes

Dobbel diabetes

Dobbel diabetes er et nytt begrep som beskriver pasienter med T1D som utvikler kliniske tegn på type 2 diabetes (T2D) som fedme og insulinresistens7. Over tid vil det føre til økt behov for insulin, noe som kan forverre vektproblemet. Problemet er vektøkningen, ikke insulinet. For pasienter med T1D er insulin livsnødvendig. Ved å unngå overvekt og fedme, vil man minske behovet for insulin og den derav følgende ekstra vektøkningen.

Forrige side Neste side