Nyhetsartikkel

Overvekt ved type 1 diabetes

Råd

Det finnes få gode studier av effektive intervensjoner for å oppnå vektkontroll i denne populasjonen som er blitt oppfattet som tynne. De generelle rådene er ifølge Mottalib et al4 å redusere energiinntaket ved å følge en ernæringsplan som består av mindre karbohydrater, mat med lavere glykemisk indeks og høyere fiberinntak. Fysisk aktivitet bør bestå av kombinasjoner av aerobiske aktiviteter, styrkeøvelser samt tøyninger. Insuliner som detemir, degludec og glargin U300 gir mindre vektøkning enn NPH og insulin glargin4. For å minimere den hypoglykemiske risikoen og unødvendig inntak av ekstra kalorier, er det bedre å bruke korttidsvirkende insulin like etter måltid eller 20 minutter etter starten av måltidet. Det gjør det mulig for pasienten å dosere insulinet i forhold til maten som de faktisk inntar og ikke hva de antas å spise.

Disse anbefalingene gjelder både for barn, ungdommer og voksne.

Kilder

Referanser

  1. Kjaer IG, Kolle E, Hansen BH, Anderssen SA, Torstveit MK. Obesity prevalence in Norwegian adults assessed by body mass index, waist circumference and fat mass percentage. Clin Obes. 2015 Aug;5(4):211-8. Epub 2015 Jul 7. PMID: 26153357. PubMed
  2. Ghosh A, Charlton KE, Batterham MJ. Socioeconomic disadvantage and its implications for population health planning of obesity and overweight, using cross-sectional data from general practices from a regional catchment in Australia. BMJ Open. 2016 May 3;6(5):e010405. PMID: 27142857. PubMed
  3. Conway B, Miller RG, Costacou T, Fried L, Kelsey S, Evans RW, Orchard TJ. Temporal patterns in overweight and obesity in Type 1 diabetes. Diabet Med. 2010 Apr;27(4):398-404. PMID: 20536510. PubMed
  4. Mottalib A, Kasetty M, Mar JY, Elseaidy T, Ashrafzadeh S, Hamdy O. Weight Management in Patients with Type 1 Diabetes and Obesity. Curr Diab Rep. 2017 Aug 23;17(10):92. doi: 10.1007/s11892-017-0918-8. PMID: 28836234. PubMed
  5. Effect of intensive diabetes management on macrovascular events and risk factors in the Diabetes Control and Complications Trial. Am J Cardiol. 1995 May 1;75(14):894-903. PMID: 7732997. PubMed
  6. Schechter R, Reutrakul S. Management of Severe Insulin Resistance in Patients with Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep. 2015 Oct;15(10):77. PMID: 26294334. PubMed
  7. Giuffrida FM, Bulcão C, Cobas RA, Negrato CA, Gomes MB, Dib SA; Brazilian Type 1 Diabetes Study Group (BrazDiab1SG). Double-diabetes in a real-world sample of 2711 individuals: associated with insulin treatment or part of the heterogeneity of type 1 diabetes? Diabetol Metab Syndr. 2016 Mar 22;8:28. PMID: 27011769 PubMed
  8. Colberg SR, Laan R, Dassau E, Kerr D. Physical activity and type 1 diabetes: time for a rewire? J Diabetes Sci Technol. 2015 May;9(3):609-18. Epub 2015 Jan 6. PMID: 25568144 PubMed
Forrige side