Nyhetsartikkel

Oxford/AstraZeneca- vaksinen

Oxford/AstraZeneca-vaksinen er godkjent for bruk i Storbritannia. Foreløpige resultater tyder på at vaksinen er trygg, men den har litt lavere effekt enn BioNTech/Pfizer og Moderna-vaksinene.

Interimresultatene fra fase 3 studien om Oxford/AstraZeneca-vaksinen (ChAdOx1 nCoV-19) ble nylig publisert i The Lancet1. Studien viser at blant deltakerne som fikk to standarddoser, var vaksineeffekten 62 prosent. Blant deltakerne som fikk en lav dose etterfulgt av en standarddose, var effekten 90 prosent. Totalt i studien var vaksineeffekten 70 prosent.

Studien baserer seg på data fra fire pågående dobbel-blinde, randomiserte, kontrollerte studier som utføres i Storbritannia, Brasil og Syd-Afrika. På analysetidspunktet (4. november) var 23.848 deltakere inkludert. Av disse ble 11.636 inkludert i interimanalysen.

Vaksinen ble funnet å være trygg. I løpet av observasjonsperioden (median 3,4 måneder) utviklet tre personer alvorlige hendelser, en i placebogruppen, en i vaksinegruppen og en person der man foreløpig ikke vet hvilken gruppe vedkommende tilhørte.

Det var ikke planlagt at en del av deltakerne skulle få en halv dose initialt. Det skyldtes en feilproduksjon. Man var imidlertid klar over dette, og styringsgruppen for studien aksepterte at de som fikk halv dose skulle utgjøre en undergruppe i studien - noe som ble bestemt før man visste resultatene.

Vaksinen er basert på SARS-CoV-2-genomet som ble sekvensifisert i Wuhan. Utviklerne brukte et svekket sjimpanse-adenovirus som ble modifisert for å likne på koronaviruset. Det svekkede viruset kan ikke formere seg og forårsake ytterligere infeksjon, men det fungerer som bærer (vektor) av SARS-CoV-2-spikeproteinet. Når vaksinen kommer inn i cellene, starter den å produsere spike-proteinet. Kroppens immunsystem reagerer og starter produksjon av antistoffer og aktiverer T-celler for å ødelegge spikes-proteinet. Ved senere eksponering for koronaviruset, trigges antistoffer ot T-celler til å bekjempe viruset.

Den store fordelen med Oxford/AstraZeneca-vaksinen er at den kan lagres ved kjøleskapstemperatur, +2 til 8 grader.

Oxford/AstraZeneca-vaksinen ble godkjent i Storbritannia 30. desember og den første dosen ble satt fem dager senere. I likhet med BioNTech/Pfizer- og Moderna-vaksinene innbærer vaksinasjonen to (fulle) doser.

Det har vært rapporter fra Tyskland om at vaksinen ikke er særlig effektiv for personer over 65 år, noe som er tilbakevist på det sterkeste både av uavhengige eksperter og fra AstraZeneca selv2.

Tillegg 05.05.2021:

AstraZeneca-vaksinen er satt på pause grunnet få men alvorlige bivirkninger. Personer som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får andre dose med Pfizer- eller Moderna-vaksinen.

Kilder

Referanser

  1. Voysey M, Costa Clemens SA, Madhi SA, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. The Lancet, published December 08, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1
  2. Expert reaction to reports from Germany that the Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccine has 8% efficacy in over 65s. Science Media Centre, January 25, 2021. www.sciencemediacentre.org