Nyhetsartikkel

Øyefunn hos unge med nylig diagnostisert hjernetumor

Hjernesvulster fører ofte til symptomer knyttet til synet. Hvor hyppig er disse symptomene og hvilke oftalmologiske funn gjøres? En nederlandsk studie gir oss svar.

I løpet av det siste tiåret har det vært gjort fremskritt i diagnostikken og behandlingen av hjernetumores hos barn og unge. Det har ført til vesentlig bedre overlevelse. I utviklede land er 5-års overlevelsen nå cirka 75 prosent1. Men økt overlevelse kan også ha sin pris i form av bivirkninger av tumor og dens behandling.

Synshemming er en velkjent bivirkning, hovedsakelig forårsaket av skade på den optiske nervebanen, økt intrakranielt trykk, hjernenerveparese, og er rapportert å forekomme hos 45 til 67 prosent av individer som fikk oppdaget en hjernesvulst i barndommen2-4.

Synsskade er en irreversibel bivirkning i denne pasientgruppen. Oftalmologisk evaluering på diagnosetidspunktet muliggjør tidlig oppdagelse av synstap og ha betydning for viktige beslutninger om visuelle intervensjoner.

Ifølge forfatterne av en nasjonal, prospektiv kohortstudie fra Nederland publisert i JAMA Ophtalmology5, er bevisstheten om synsskader for denne pasientgruppen utilfredsstillende i klinisk praksis.

Formålet med den aktuelle studien av barn og ungdommer i alderen 0 til 18 år var å undersøke prevalens av synsskader og hvilke typer oftalmologiske funn som forekommer blant barn og unge med nyoppdatet hjernetumor. En standardisert og omfattende oftalmologisk undersøkelse ble gjennomført. Undersøkelsen bestod av ortoptisk evaluering, synstesting, synsfeltundersøkelse og oftalmoskopi, og den ble utført innen 4 uker etter at diagnosen var stilt.

170 barn og unge inngikk i studien. Medianalder var 8.3 år (0.2-17.8 år). 161 av de unge gjennomgikk oftalmologisk undersøkelse. Den ble foretatt preoperativt hos 67 (42 prosent) og postoperativt hos 94 (58 prosent). Totalt hadde 101 av pasientene (59 prosent) symptomer fra øynene. Unormale øyefunn ble gjort hos 134 pasienter (79 prosent). De hyppigste unormale funnene var papilleødem hos 52 prosent, ortoptiske utfall hos 34 prosent, synsfeltsutfall hos 28 prosent, nystagmus hos 25 prosent, strabisme hos 20 prosent og nedsatt syn hos 9 prosent. 65 prosent av de uten synssymptomer hadde oftalmologiske funn ved undersøkelsen.

Forfatterne konkluderer at resultatene viser en høy prevalens av unormale oftalmologiske funn på diagnosetidspunktet blant unge med nyoppdaget hjernetumor uten at det behøvde å foreligge synssymptomer. Funnene i studien gir støtte til behovet for en standardisert oftalmologisk undersøkelse som en del av utredningen i denne pasientgruppen.

Kilder

Referanser

  1. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. SEER cancer statistics review, 1975-2018. National Cancer Institute. 2021. Accessed January 13, 2022.https://seer.cancer.gov/csr/1975_2018/
  2. Armstrong GT, Liu Q, Yasui Y, et al. Long-term outcomes among adult survivors of childhood central nervous system malignancies in the Childhood Cancer Survivor Study. J Natl Cancer Inst. 2009;101(13):946-958. doi:10.1093/jnci/djp148 DOI
  3. Saha A, Salley CG, Saigal P, et al. Late effects in survivors of childhood CNS tumors treated on Head Start I and II protocols. Pediatr Blood Cancer. 2014;61(9):1644-1652. doi:10.1002/pbc.25064 DOI
  4. Peragallo JH. Visual function in children with primary brain tumors. Curr Opin Neurol. 2019;32(1):75-81. doi:10.1097/WCO.0000000000000644 DOI
  5. Nuijts MA, Stegeman I, van Seeters T, et al. Ophthalmological Findings in Youths With a Newly Diagnosed Brain Tumor. JAMA Ophthalmol. Published online September 15, 2022. doi:10.1001/jamaophthalmol.2022.3628 DOI