Nyhetsartikkel

Pagets sykdom

Pagets sykdom er ingen uvanlig sykdom, men ganske sjelden i Skandinavia. Her er en ultrakort oppdatering om sykdommen.

Pagets sykdom er en ikke uvanlig beinsykdom karakterisert ved uorganisert remodellering av bein1. Prevalens i Skandinavia er funnet å være 0,3%, mens den f.eks. er 3-4% i England og Tyskland. Den mest sannsynlige årsaken er en langsom infeksjon med paramyxovirus hos et genetisk disponert individ, men den eksakte årsaken er ukjent.

Forsterket beinresorpsjon som følge av økt osteoklast aktivitet trekker tallrike osteoblaster til resorpsjonsstedet, og som et resultat produseres store mengder ny beinmatrix. Den aksellererte beinresorpsjonen og -dannelsen er ikke så godt koordinert som i friskt beinvev og følgen blir at det dannes et uorganisert beinvev.

Mange pasienter er asymptomatiske. En stigende alkalisk fosfatase eller et tilfeldig funn på røntgen av typiske radiologiske forandringer er ofte de eneste diagnostiske hintene. Vanlige kliniske manifestasjoner er beinsmerter, bøying av lange bein, forstørret skalle og hørselstap. Diagnosen bekreftes ved de karakteristiske radiografiske funnene og ved beinscintigrafi.

Bisfosfonater som zoledronsyre, pamidronsyre, alendronsyre, ibandronsyre og risedronsyre er hovedbehandlingen. Pasienter som ikke tolererer bifosfonater, kan behandles med kalcitonin.

For mer detaler, se NEL-artikkelen om Pagets sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Kravets I. Paget's disease of bone: diagnosis and treatment. The American Journal of Medicine, November 2018; 131 (11): 1298–1303 . doi:10.1016/j.amjmed.2018.04.028 DOI