Nyhetsartikkel

Paracetamol eller NSAID ved mindre muskelskjelett skader?

Hvor effektivt er paracetamol sammenlignet med NSAIDs ved mindre, akutte muskelskjelett skader?

Smertebehandling ved akutte muskelskjelett skader består vanligvis av paracetamol, NSAIDs eller opioider. I denne studien stilte forskerne spørsmålet om paracetamol var like effektivt som de andre smertestillende midlene1. Formålet med studien var å vurdere tilgjengelig dokumentasjon vedrørende effekten av paracetamol hos disse pasientene.

To uavhengige granskere identifiserte alle randomiserte studier med voksne pasienter med akutte mindre muskelskjelett skader behandlet med paracetamol sammenlignet med andre analgetika. Det primære utfallsmålet var smertereduksjon i løpet av de første 24 timene. Sekundære mål var smertelindringer etter 24 timer og behov for ekstra smertestillende middel og forekomst av bivirkninger.

Syv studier ble inkludert med tilsammen 2100 pasienter, men bare fire av disse besvarte det primære utfallsmålet. Ingen studier sammenlignet paracetamol med opioider. Det var ingen forskjell i smertestillende effekt verken innen eller etter 24 timer, heller ikke når det gjaldt behov for ekstra smertestillende eller forekomst av bivirkninger. Totalt sett var kvaliteten på studiene lav. På grunn av metodologiske sprik mellom studiene var det ikke mulig å utføre en meta-analyse.

Konklusjon: Basert på tilgjengelig bevis er paracetamol like effektivt som NSAIDs eller en kombinasjon av begge i smertebehandlingen av mindre, akutte muskelskjelett skader. Kvaliteten på studiene var lav.

Kilder

Referanser

  1. Ridderikhof ML Saanen J Goddijn H, et al. Paracetamol versus other analgesia in adult patients with minor musculoskeletal injuries: a systematic review. Emerg Med J. 2019 Jun 22. doi:10.1136/emermed-2019-208439 DOI