Nyhetsartikkel

Paracetamol uten effekt ved ryggsmerter eller artrose

I norske og internasjonale retningslinjer anbefales paracetamol som førstevalg ved behov for medikamentell smertelindring, både ved uspesifikke lave ryggsmerter og ved artrose i hofter eller knær.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

De senere årene har det kommet flere enkeltstudier hvor effekten av paracetamol har vært liten eller fraværende. Det er bakgrunnen for den aktuelle studien, som er en meta-analyse av randomiserte, placebo-kontrollerte studier av paracetamol ved lave ryggsmerter, kneleddsartrose eller hofteleddsartrose1. Paracetamol-dosene som ble benyttet, var 3-4 gram daglig.

Materiale og metode

Analysen bygger på omfattende litteratursøk og med grundig kvalitetskontroll av inkluderte studier, etter de samme kriteriene som benyttes i Cochrane-analyser. Totalt ble det inkludert 13 studier med til sammen 5366 pasienter. Ti studier handler om artrose-smerter, og tre studier om lave ryggsmerter. Endepunktene er smerteintensitet, grad av uførhet (disability-score) og et mål for livskvalitet. Smerte og uførhet ble omgjort til en skala fra 0 til 100. I tillegg er bivirkninger av behandlingen registrert.

Resultater

Ved ryggsmerter foreligger data for akutt effekt (inntil 2 ukers oppfølging), og for kort tids effekt (inntil 3 måneders oppfølging). Analysene viser ingen forskjell mellom paracetamol og placebo verken for smerte, uførhet eller livskvalitet.

Ved artrose påvises en statistisk signifikant smertelindrende effekt ved akutt og ved kort tids oppfølging. Smertereduksjonen er på 3,3 og 3,7 poeng på en skala fra 0-100.

Det er ingen forskjeller når det gjelder rapporterte bivirkninger, seponering, eller bruk av smertelindrende tilleggsmedisin mellom placebo- og paracetamol-gruppen. Det påvises fire ganger økt hyppighet av ALAT mer enn 1,5 ganger over øvre referansenivå hos pasientene som brukte paracetamol.

Diskusjon

Studien er grundig og godt beskrevet, og gjennomført med anerkjent metodikk. Etter GRADE-kriterier er de inkluderte studiene av moderat til høy kvalitet med liten sannsynlighet for systematiske feil. Ved ryggsmerter påvises ingen positive effekter. Ved artrose finner man en statistisk signifikant smertelindrende effekt med en forskjell på 3-4 poeng, som imidlertid er godt under grensen for klinisk signifikans. På forhånd var 9 poengs forskjell definert som et minimum for klinisk signifikant effekt. Denne meta-analysen bør med andre ord føre til endringer i de nasjonale anbefalingene når det gjelder smertelindring både ved ryggsmerter og ved artrose i hofter eller knær.

Kilder

Referanser

  1. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225.

Tidligere fagmedarbeidere