Nyhetsartikkel

Paracetamol ved feberkramper

Paracetamol kan forebygge nye anfall etter en episode med feberkramper.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Feberkramper er ikke sjelden. Det er funnet at 2-5% av alle barn vil oppleve ett eller flere anfall med feberkramper i aldersperioden 1-5 år. Gjennomsnittlig alder for første anfall er 18 måneder.

Feberkramper melder seg ofte tidlig i sykdomsforløpet, gjerne før man har rukket eller tenkt på å måle temperaturen. Det kan være en av årsakene til at man aldri har kunnet vise at paracetamol har noen forebyggende effekt på feberkramper.

Økt risiko for nye anfall

Etter en episode med feberkramper er det økt risiko for nye anfall i løpet av den samme feberepisoden, og de aller fleste nye anfall kommer i løpet av det første døgnet. På bakgrunn av dette har japanske forskere gjennomført en randomisert studie med totalt 423 pasienter, hvor 219 ble behandlet med paracetamol 10 mg/kg rektalt x 4 (hver sjette time) i ett døgn, 204 pasienter fikk ingen antipyretika1.

I gruppen som fikk paracetamol var forekomsten av nye anfall med feberkramper 9,1%, i gruppen uten behandling var forekomsten 23,5%. Alle residivanfallene kom innen 24 timer. Det var ingen økt forekomst av bivirkninger i behandlingsgruppen.

Konklusjon: Paracetamol 10 mg/kg x 4 rektalt kan anbefales som en trygg og effektiv behandling for å redusere risiko for nye anfall i samme feberepisode.

Kilder

Referanser

  1. Murata S, Okasora K, Tanabe T, et al. Acetaminophen and febrile seizure recurrences during the same fever episode. Pediatrics 2018; 142. PMID: 30297499 PubMed