Nyhetsartikkel

Partnervold

Partnervold er et hyppig og verdensomspennende helseproblem som rammer kvinner oftere enn menn. Tilstanden er betydelig underdiagnostisert og skjult.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Partnervold er vanlig og forbundet med økt morbiditet og mortalitet. Forskning over de siste tiårene har avdekket korttids- og langtidseffekter av vold på fysisk og mental helse og sosial funksjon hos personer utsatt for slik vold og deres barn. New England Journal of Medicine har nettopp publisert en oversiktsartikkel om temaet1.

Helsetjenesten spiller en sentral rolle i opplæringen om og forebyggingen av partnervold, samt om å oppdage utsatte personer og intervenere.

I et livsperspektiv er parnervold blant kvinner hyppigere enn tilstander som diabetes, depresjon eller brystkreft, likevel er partnervold lite kjent blant helsepersonell. Partnervold er assosiert med depresjon, posttraumatisk stresslidelse, angst, selvmord og rusmisbruk.

I oversikten fokuseres det på kvinner som ofre for partnervold fordi forekomsten av alvorlige konsekvenser av vold er høyere blant kvinner enn menn og alvorlig skade skjer oftere blant kvinner. Forskning dokumenterer omfattende helsekonsekvenser av vold fra en partner, men også verdien av intervensjoner, særlig blant kvinner i reproduktiv alder.

Kilder

Referanser

  1. Miller E, McCaw B. Intimate partner violence. N Engl J Med 2019; 380:850-857 . doi:10.1056/NEJMra1807166 DOI