Nyhetsartikkel

Påvirker kortikosteroider på huden utfallet av svangerskap?

Kan bruk av lokale kortikosteroider i svangerskapet øke risikoen for at barnet blir født liten for alderen eller med lav fødselsvekt?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Lokale kortikosteroider brukes ofte under svangerskap. Det finnes data som gir mistanke om at slik bruk øker risikoen for at den nyfødte blir liten for alderen (SGA) eller har lav fødselsvekt1, særlig hvis mor har brukt potente til svært potente preparater under svangerskapet2. Retningslinjer anbefaler derfor at gravide bør bruke milde til moderate lokale kortikosteroider i svangerskapet, mens potente kortikosteroider er andrevalg og bør brukes kun i korte perioder3.

Kan kortikosteroider brukt på huden i form av salver eller kremer i svangerskap øke risikoen for at nyfødte blir små for alderen eller har lav fødselsvekt? Det var spørsmålet danske forskere stilte seg før de startet en studie som nå er publisert i JAMA Dermatology4.

I en kohort på 1.1 millioner graviditeter inngikk 60 498 gravide kvinner som hadde blitt eksponert for kortikosteroider på huden i Danmark i perioden fra 1997 til 2016. En kontrollgruppe med 60 497 matchede kontroller ble identifisert.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom bruk av lokale kortikosteroider i svangerskapet og økt risiko for at de nyfødte barna var små for alderen eller hadde lav fødselsvekt, uavhengig av hvor potente kortikosteroidene var og mengden av dem.

Kilder

Referanser

  1. Vestergaard C, Wollenberg A, Barbarot S, et al. European task force on atopic dermatitis position paper: treatment of parental atopic dermatitis during preconception, pregnancy and lactation period. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(9):1644-1659. doi:10.1111/jdv.15709 DOI
  2. Chi C-C, Wang S-H, Wojnarowska F, Kirtschig G, Davies E, Bennett C. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(10):CD007346. The Cochrane Library
  3. Chi C-C, Kirtschig G, Aberer W, et al. Updated evidence-based (S2e) European Dermatology Forum guideline on topical corticosteroids in pregnancy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(5):761-773. doi:10.1111/jdv.14101 DOI
  4. Andersson NW, Skov L, Andersen JT. Evaluation of Topical Corticosteroid Use in Pregnancy and Risk of Newborns Being Small for Gestational Age and Having Low Birth Weight. JAMA Dermatol. Published online May 05, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.1090 DOI