Nyhetsartikkel

Påvirker solbeskyttelse beinmineraltetthet og risiko for osteoporotiske brudd?

Det er usikkerhet knyttet til om utstrakt bruk av solbeskyttende tiltak kan føre til vitamin D-mangel med derav følgende redusert beinmineraltetthet og osteoporotiske brudd.

Bruk av solkrem og andre solbeskyttende tiltak anbefales sterkt for å redusere risikoen for melanom og andre hudkrefttyper, samt å  forebygge tidlig aldring av huden1-2. Siden UV-stråling fører til syntese av vitamin D i huden, er det en bekymring for at bruk av solkremer pluss andre forebyggende tiltak, kan føre til vitamin D-mangel3. Vi vet lite om de potensielle kliniske effektene av mulig vitamin D-mangel som følge av bruk av solkremer og andre beskyttende tiltak, som nedsatt beinmineraltetthet og risiko for osteoporotiske frakturer. Det er særlig summen av de ulike forebyggende tiltakene i form av solkremer med høy faktor, å holde seg i skyggen, beskytte hele kroppen med klær, som skaper usikkerhet og bekymring.

I den aktuelle studien publisert i JAMA Dermatology4 var formålet å undersøke om det var en sammenheng mellom solbeskyttende tiltak og beinmineraltetthet og prevalensen av osteoporotiske frakturer. Studien var en populasjonsbasert tverrsnittsstudie blant voksne i USA som deltok i en nasjonal studie (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES).

Forskerne samlet inn data fra 3418 voksne med gjennomsnittsalder 49 år, 1612 menn og 1806 kvinner. Prevalens av personer som i høy grad søkte skygge, var 32 prosent; som brukte langermede klær, var 12 prosent; og som brukte solkrem med høy faktor, var 26 prosent. Solbeskyttende atferd var ikke forbundet med nedsatt beinmassetetthet. Moderat til hyppig oppsøking av skygge var forbundet med redusert prevalens av ryggbrudd.

Forfatterne konkluderer at i denne tverrsnittsstudien var rutinemessig solbeskyttelse blant amerikanere ikke forbundet med nedsatt beintetthet eller økt risiko for osteoporotiske frakturer. Solbeskyttelse kan være forbundet med en beskjeden reduksjon i prevalens av osteoporotiske frakturer, sannsynligvis på grunn av risikobeskyttende atferd.

Funnene i studien gir støtte til tidligere funn5-7 om sikkerheten ved solbeskyttelse uten å påvise noen negative konsekvenser for beinhelsen.

Kilder

Referanser

  1. Waldman RA, Grant-Kels JM. The role of sunscreen in the prevention of cutaneous melanoma and nonmelanoma skin cancer. J Am Acad Dermatol. 2019;80(2):574-576.e1. doi:10.1016/j.jaad.2018.06.069 DOI
  2. Hughes MCB, Williams GM, Baker P, Green AC. Sunscreen and prevention of skin aging: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013;158(11):781-790. doi:10.7326/0003-4819-158-11-201306040-00002 DOI
  3. Kim S, Carson KA, Chien AL. Prevalence and correlates of sun protections with sunburn and vitamin D deficiency in sun-sensitive individuals. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(11):2664-2672. doi:10.1111/jdv.16681 DOI
  4. Afarideh M, Sartori-Valinotti JC, Tollefson MM. Association of Sun-Protective Behaviors With Bone Mineral Density and Osteoporotic Bone Fractures in US Adults. JAMA Dermatol. Published online October 27, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.4143 DOI
  5. Libon F, Courtois J, Le Goff C, et al. Sunscreens block cutaneous vitamin D production with only a minimal effect on circulating 25-hydroxyvitamin D. Arch Osteoporos. 2017;12(1):66. doi:10.1007/s11657-017-0361-0 DOI
  6. Young AR, Narbutt J, Harrison GI, et al. Optimal sunscreen use, during a sun holiday with a very high ultraviolet index, allows vitamin D synthesis without sunburn. Br J Dermatol. 2019;181(5):1052-1062. doi:10.1111/bjd.17888 DOI
  7. Passeron T, Bouillon R, Callender V, et al. Sunscreen photoprotection and vitamin D status. Br J Dermatol. 2019;181(5):916-931. doi:10.1111/bjd.17992 DOI