Nyhetsartikkel

Påvirker vegetarisk kosthold barns vekst og ernæring?

Er vegetarisk kost fullverdig for barn i oppveksten? En kanadisk studie har sammenlignet barn med et vegetarisk kosthold med ikke-vegetariske barn.

Vegetarisk kosthold blir stadig mer populært blant voksne og barn. En undersøkelse i USA fant at i perioden 2007–2010 fulgte 2,1 prosent av amerikanske voksne et vegetarisk kosthold1. Norske tall er usikre, men en undersøkelse som Ipsos gjorde for Orkla2, viste at i 2019 sa 4 prosent av nordmenn at de ikke spiser kjøtt. I 2020 var andelen vokst til 8 prosent. Det er den yngre befolkningen som driver denne utviklingen.

Vegetarisk kosthold har blitt definert som et kostholdsmønster som utelukker kjøtt, mens et vegansk kosthold utelukker kjøtt- og animalske produkter som meieri, egg og honning3. Nyere kostholdsretningslinjer støtter økt inntak av plantebaserte proteiner og redusert inntak av mettet fett4-5. Selv om vegetarisk kosthold antas å være sunt for barn6, har få studier evaluert effekten av vegetarisk kosthold på barndommens vekst og ernæringsstatus.

En studie fra Canada publisert i Pediatrics7 har sett på sammenhengen mellom vegetarisk kosthold og vekst, mikronæringsstoffer og serumlipider blant friske barn. Et sekundært mål var å undersøke om konsumet av kumelk påvirket funnene.

Studien var en longitudinell kohortstudie som inkluderte barn i alderen 6 måneder til 8 år. Totalt inngikk 8907 barn i studien, 248 av disse var vegetarianere ved inklusjonstidspunktet. De ikke-vegetariske barna var kontrollgruppen. Gjennomsnittsalderen ved inklusjon var 2.2 år. Barna ble fulgt i gjennomsnitt 2.8 år. Studien pågikk fra 2008 til 2019.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom vegetarisk kosthold og zBMI, høyde for alderen, serum-ferritin, 25 hydroxyvitamin D eller serum-lipider. Barn på vegetarisk kost hadde høyere odds for å være undervektige (odds ratio 1.87, 95% KI 1.19-2.96), mens det var ingen sammenheng med overvekt og fedme. Høyt inntak av kumelk var assosiert med høyere serumlipidnivåer hos vegetarianere. Serumlipidnivåer var imidlertid sammenlignbare mellom vegetarianere og ikke-vegetarianere som konsumerte det anbefalte daglige behovet for kumelk.

Forfatterne konkluderer at de ikke fant klinisk betydningsfulle forskjeller i vekst eller biokjemiske mål på ernæring for barn med vegetarisk kosthold. Imidlertid var vegetarisk kosthold assosiert med høyere sjanser for undervekt.

Kilder

Referanser

  1. Juan W, Yamini S, Britten P. Food intake patterns of self-identified vegetarians among the US population, 2007–2010. Procedia Food Sci. 2015;4:86–93. www.sciencedirect.com
  2. Pressemelding fra Orkla. Flere nordmenn velger plantebasert mat. Orklas Bærekraftbarometer 2020. Publisert 14. desember 2020. www.mynewsdesk.com
  3. Schürmann S, Kersting M, Alexy U. Vegetarian diets in children: a systematic review. Eur J Nutr. 2017;56(5):1797-1817. doi:10.1007/s00394-017-1416-0 DOI
  4. Government of Canada. Canada’s food guide. Accessed May 31, 2019. food-guide.canada.ca
  5. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd. Kostrådene og næringsstoffer. Sist faglig oppdatert: 24. oktober 2016. www.helsedirektoratet.no
  6. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet. 2016;116(12):1970-1980. doi:10.1016/j.jand.2016.09.025 DOI
  7. Elliott LJ, Keown-Stoneman CDG, Birken CS, Jenkins DJA, Borkhoff CM, Maguire JL. Vegetarian Diet, Growth, and Nutrition in Early Childhood: A Longitudinal Cohort Study published online ahead of print, 2022 May 2. Pediatrics. 2022;e2021052598. doi:10.1542/peds.2021-052598 DOI