Nyhetsartikkel

Immunterapi mot peanøttallergi - hjelper det?

Peanøtt-allergi er svært utbredt og plagsomt, og kan hos noen føre til allergisk sjokk. Ny behandlingsalternativer er sterkt etterspurt.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Peanøttallergi er utbredt, og kan hos noen utløse alvorlig allergi/anafylaksi. Peanøtter tilhører belgfrukter, og man kan være allergisk mot peanøtter men likevel tåle andre typer nøtter som tre-nøtter (eks. hasselnøtter) og stenfrukter (eks. cashewnøtter, pistasjnøtter). Men det er også mange som er allergisk mot flere nøtte-typer, og noen har kryssallergi mellom peanøtter og bjørke- eller gresspollen.

Nyere studier har vist at man til en viss grad kan forebygge peanøtt-allergi hos disponerte personer ved å introdusere peanøtt allerede i første leveår. Det er også gjennomført flere studier med peroral immunisering hos pasienter med diagnostisert peanøtt-allergi. I en stor, randomisert og dobbelt blindet studie fikk deltakerne gradvis opptrapping til 300 mg peanøtt daglig (tilsvarer ca. 1 peanøtt) som de brukte i ½ år. Etter gjennomført studie kunne 67 % av de som fikk aktiv behandling tåle en provokasjon med 600 mg peanøtter uten å få plager, mot kun 5 % i behandlingsgruppen1.

Nå er det også gjennomført en randomisert og blindet studie hvor pasienter med bekreftet peanøtt-allergi, aldersgruppe 4-17 år, ble behandlet med peanøtt plaster eller placebo i 12 måneder. Plasterbehandlingen kalles epikutan immunterapi. Plasteret inneholdt en standardisert dose på 250 mikrogram peanøtt-protein. Pasientene ble testet med peanøtt-provokasjon både før og etter studien. Dersom de tålte mer enn 10-30 ganger høyere dose ved provokasjon etter behandlingen, ble de klassifisert som respondere. I behandlingsgruppen var det 35% respondere, i placebogruppen 13%. Forskjellen var 21,7 % (95% KI 12,4%-29,8% - p<0,001). Forskjellen er statistisk signifikant. Forskerne hadde imidlertid satt et forhåndskriterium om at nedre konfidensintervall av forskjellen (her 12,4%) måtte være over 15% for å konkludere med at resultatet var positivt. Det kriteriet ble ikke nådd.

Konklusjon: Peroral immunterapi mot peanøtt-allergi synes å ha en effekt, men kun hos 2 av 3 pasienter. Og det er usikkert om effekten er varig. Epikutan immunterapi hadde i dette forsøket kun effekt hos 1 av 3, og det er tvilsomt om en slik effekt rettferdiggjør en svært ressurskrevende prosedyre, både for pasient og helsevesen. Fortsatt ser det ut til at de som er allergiske mot peanøtter må være forsiktige, og ha med sin adrenalinpenn i sekken. Mer forskning og lengre tids oppfølging er nødvendig.

Kilder

Referanser

  1. The PALISADE Group of Clinical Investigator: Vickery BP, Vereda A, Casale TB, et al. AR101 Oral Immunotherapy for Peanut Allergy. N Engl J Med 2018. pmid:30449234 PubMed
  2. Fleischer DM, Greenhawt M, Sussman G, et al. Effect of epicutaneous immunotherapy vs placebo on reaction to peanut ingestion among children with peanut allergy. The PEPITES randomized clinical trial. JAMA 2019. pmid:30794314 PubMed