Nyhetsartikkel

Perineal uretrostomi for uretrastriktur

Lange uretrastrikturer behandles vanligvis med uretroplastikk. Et langt enklere inngrep er perineal uretrostomi, men det høres kanskje ikke så tiltalende ut for en pasient.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Behandlingen av lange fremre uretrastrikturer (> 6 cm) er en utfordring innenfor urologien. Uretroplastikk med transplantasjon av vev er et komplisert inngrep. Perineal uretrostomi er et alternativ, det er et enkelt og trygt inngrep, men det finnes få sammenlignende studier mellom uretroplastikk og perineal uretrostomi.

I en retrospektiv studie ble 92 menn med lange fremre uretrastrikturer behandlet med uretroplastikk sammenlignet med 39 menn som ble behandlet med perineal uretrostomi1. I løpet av en 2 års oppfølgingsperiode var det kumulative negative resultatet ("failure rate") 30 prosent (95% KI 18-47) for fremre uretroplastikk mot 15 prosent (95% KI 5-39) for perineal uretrostomi. Urinfunksjonen og bevaring av den seksuelle funksjonen var lik ved de to intervensjonene.

Et forbehold med denne studien var at det var ulike årsaker til de uretrale strikturene og at studien var retrospektiv. Likevel anses studien som viktig når det gjelder å gi råd til pasienter om behandlingsalternativene. Mange menn har sterk motvilje mot å undergå perineal uretrostomi, men den lave raten mislykkede inngrep og lik opplevelse av livskvalitet etter inngrepet kan endre en slik holdning. For urologene er det et godt alternativ i diskusjonen med pasienten i de tilfellene der sannsynligheten for mislykket uretroplastikk er høy.

Kilder

Referanser

  1. Murphy GP, Fergus KB, Gaither TW, et al. Urinary and Sexual Function after Perineal Urethrostomy for Urethral Stricture Disease: An Analysis from the TURNS. Journal of Urology, 1 May 2019. www.auajournals.org