Nyhetsartikkel

Perkutan revaskularisering av iskemisk venstre ventrikkel dysfunksjon?

Kan kardiomyocytter vekkes fra en "dvaletilstand" etter kronisk iskemi og utvikling av hjertesvikt og gjenvinne kontraktil funksjon etter å ha fått utført koronar revaskularisering?

Koronar arteriesykdom er den vanligste årsaken til hjertesvikt. Noen pasienter med alvorlig systolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel oppnår bedring av systolisk funksjon etter koronar bypass operasjon. Det er uklart om dette øker overlevelsen, men en stor studie viste økt overlevelse blant de opererte sammenlignet med de som kun fikk medikamentell behandling 10 år etter inngrepet1.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er et enklere revaskulariserende inngrep enn koronar bypass, men vi vet lite om effekten av PCI blant pasienter med alvorlig venstre ventrikkel dysfunksjon, fordi disse pasientene som oftest er ekskludert fra studiene2-3.

I denne randomiserte studien publisert i New England Journal of Medicine4 var formålet å sammenligne overlevelse og venstre ventrikkel funksjon blant pasienter som fikk utført PCI + gitt optimal medikamentell behandling, med pasienter som kun ble optimalt medikamentelt behandlet.

700 pasienter deltok i studien. Over en median observasjonsperiode på 41 måneder døde 129 pasienter (37 prosent) i PCI-gruppen og 134 pasienter (38 prosent) i medikament-gruppen. Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon var den samme i de to gruppene etter både 6 og 12 måneder.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med alvorlig iskemisk venstre ventrikkel dysfunksjon som mottok optimal medikamentell behandling, førte ikke revaskularisering med PCI til økt overlevelse eller færre sykehusinnleggelser for hjertesvikt.

Kilder

Referanser

  1. Velazquez EJ, Lee KL, Jones RH, et al. Coronary-Artery Bypass Surgery in Patients with Ischemic Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2016;374(16):1511-1520. doi:10.1056/NEJMoa1602001 DOI
  2. Serruys PW, Morice MC, Kappetein AP, et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease published correction appears in N Engl J Med. 2013 Feb 7;368(6):584. N Engl J Med. 2009;360(10):961-972. doi:10.1056/NEJMoa0804626 DOI
  3. Stone GW, Sabik JF, Serruys PW, et al. Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery for Left Main Coronary Artery Disease published correction appears in N Engl J Med. 2019 Oct 31;381(18):1789. N Engl J Med. 2016;375(23):2223-2235. doi:10.1056/NEJMoa1610227 DOI
  4. Perera D, Clayton T, O'Kane PD, et al. Percutaneous Revascularization for Ischemic Left Ventricular Dysfunction. N Engl J Med. 2022;387(15):1351-1360. doi:10.1056/NEJMoa2206606 DOI