Nyhetsartikkel

Pfizer/BioNTech-vaksinen har langvarig effekt

Opptil 6 måneder etter at 2. dose av vaksinen mot covid-19 er satt, har vaksinen en effekt på 91 prosent og ingen alvorlige bivirkninger.

I en nyhetsmelding1 fra Pfizer og BioNTech bekreftes det at deres vaksine har høy effekt og ingen observerte alvorlige bivirkninger ved oppfølging opptil seks måneder etter at andre dose av vaksinen er satt.

Resultatene bygger på en analyse av 46 307 deltakere i en randomisert, kontrollert fase 3-studie og bekrefter tidligere resultater. Vaksinen gir sterk beskyttelse mot covid-19 opptil 6 måneder etter den andre dosen. Av 927 symptomatiske tilfeller av covid-19 i studien, var 850 i placebogruppen og 77 i gruppen som fikk aktiv vaksine, noe som tilsier en vaksineeffekt på 91,3 prosent.

Det var 32 tilfeller av alvorlig sykdom, alle var i placebogruppen. Det indikerer at vaksinen frem til nå er 100 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. Effekten var den samme uavhengig av alder, kjønn, rase og etnisitet og blant deltakere med en rekke underliggende sykdommer.

I Sør-Afrika der B.1.351 varianten av viruset forekommer hyppig, deltok 800 personer. Ni personer utviklet covid-19 - alle i placebogruppen.

Så langt i studien er det ikke observert alvorlige bivirkninger.

I en annen studie av helsepersonell i California som ble vaksinert med Pfizer/BioNTech- eller Moderna-vaksinen fra desember 20202, ble asymptomatisk helsepersonell ukentlig screenet med PCR-tester på SARS-CoV-2. Totalt observerte man 28.184 som hadde fått to vaksinedoser. Blant disse var det 37 personer som testet positivt, 22 av disse i løpet av de første 7 dagene etter 2. dose, 8 testet positivt 8-14 dager etter og 7 testet positivt 15 eller flere dager etter 2. dose. Den absolutte risikoen for en positiv test etter vaksinasjon var totalt 1 prosent og bare 7 av 4167 (0,2 prosent) testet positivt mer enn 2 uker etter at 2. dose var satt.

Kilder

Referanser

  1. Pfizer and BioNTech confirm high efficacy and no serious safety concerns through up to six months following second dose in updated topline analysis of landmark Covid-19 vaccine study. Thursday, April 01, 2021 www.pfizer.com
  2. Keehner J, Pfeffer MA, Longhurst CA, et al. SARS-CoV-2 Infection after Vaccination in Health Care Workers in California. N Engl J Med, March 23, 2021.DOI: 10.1056/NEJMc2101927 DOI