Nyhetsartikkel

Placebo i behandlingen av akutt hoste hos småbarn

Nattlig hoste hos spedbarn og småbarn kan forstyrre nattesøvnen både for barn og foreldre. Hva kan man gjøre? I denne studien sammenlignet man tre trivielle tiltak.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Hoste er en av de vanligste grunner til legesøkning for barn.

Formålet med denne studien var å sammenligne effekten av en ny formulering av pasteurisert agave-nektar versus placebo og ingen behandling for nattlig hoste og søvnvansker forbundet med uspesifikk akutt hoste hos spedbarn og småbarn1. Placebo var saft (flavored, colored water).

Materiale og metode

Dette var en randomisert studie som ble gjennomført i to universitetstilknyttede allmennpraksiser fra januar 2013 til februar 2014. Barn i alderen 2 til 47 måneder med uspesifikk akutt hoste med varighet 7 dager eller kortere ble studert. Foreldrene fylte ut spørreskjema på to etterfølgende dager, den dagen de konsulterte legen (og hvor ingen medisin hadde blitt gitt kvelden i forveien) og neste dag (da agave-nektar, placebo eller ingen behandling hadde blitt gitt barnet før sengetid) i følge et delvis dobbel-blindet randomiseringsskjema.

En enkelt dose med agave-nektar, placebo eller ingen behandling ble gitt 30 minutter før sengetid. Målevariabler som ble registrert, var hyppighet av hoste, grad av hoste, plagsomhet av hoste, nesetetthet, grad av snørrethet og hosteeffekt på barnets og foreldrenes søvn.

Resultater

Signifikante forskjeller i symptomforbedring ble påvist mellom gruppene (p<0.05 for alle målevariable unntatt p=0.06 for plagsomhet av hoste). Agave nektar og placebo var klart bedre enn ingen behandling, men det var ingen signifikante forskjeller for noen av målevariablene når forskerne sammenlignet agave-nektar med placebo.

Konklusjon

I en sammenligning av agave-nektar, placebo og ingen behandling ble det funnet effekt av placebo uten at det ga noen ytterligere gevinster å gi agave-nektar. Forskerne konkluderer at helsepersonell bør vurdere de potensielle fordelene ved å anbefale en behandling med kun placeboeffekt hos spedbarn og småbarn med uspesifikk akutt hoste.

Forskerne anfører at å gi en søt "placebo"-væske vil være å foretrekke for mange foreldre heller enn å ikke gjøre noenting, eller enda verre, ta unødvendige medisiner eller antibiotika. Samtidig er dette en pasientgruppe der det ikke finnes gode alternative behandlinger, særlig gjelder det barn under 1 år. Det finnes ikke godkjente hostemedisiner for de minste.

Det studien ikke svarer på, er om effekten er på barnet eller foreldrene - eller en kombinasjon?

Kilder

Referanser

  1. Paul IM, Beiler JS, Vallati JR, et al. Placebo effect in the treatment of acute cough in infants and toddlers: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014 Dec 1;168(12):1107-13.