Nyhetsartikkel

Positiv avføringsprøve på blod - møter du opp til koloskopi?

Du deltar i et screeningprogram på kolorektal kreft. Avføringsprøven er positiv på okkult blod, hva gjør du? Møter du opp til koloskopi? Det bør du gjøre ifølge resultatene fra en italiensk studie.

Fekal immunokjemisk test (FIT) er en av flere tester som brukes i screening på kolorektal kreft. Immunologiske metoder for blod i avføring er standard metode i dag. Det er ikke nødvendig med kostrestriksjoner, og matvarer og medikamenter interfererer ikke med testen. Det tas kun en avføringsprøve.

FIT screening er en to-stegs prosess der koloskopi anbefales for deltakere med en positiv FIT. Mange personer med positiv FIT kommer ikke til koloskopi. Hva er risikoen med det? I en studie fra Veneto regionen i Italia publisert i BMJ beregnet forskerne konsekvensene av at personer ikke møtte til koloskopi etter en positiv FIT1.

I screeningprogrammet i Veneto ble pasienter i alderen 50 til 69 år med en positiv FIT, invitert til en diagnostisk koloskopi. I denne retrospektive kohort-studien sammenlignet man 10 års kumulative insidens og mortalitet av kolorektal kreft blant de som møtte og de som ikke møtte til koloskopi.

88.013 FIT-positive personer møtte frem til endoskopi, mens 23.410 ikke gjorde det - hvilket gir en fremmøteprosent på 79. 10-års kumulative insidens av kolorektal kreft var 44,7 per 1000 (95% KI 43-46) blant de som fikk utført koloskopi, og 54,3 per 1000 (95% KI 50-59) blant de som takket nei. Den kumulative mortaliteten var henholdsvis 6,8 per 1000 (95% KI 5,9-7,6) og 16,0 per 1000 (95% KI 13,1-18,9). Risikoen for å dø av kolorektal kreft var over dobbelt så høy blant de som takket nei til koloskopi versus de som takket ja.

Forfatterne av studien poengterer at den ekstra risikoen for død av kolorektal kreft ved ikke å få utført koloskopi etter en positiv fekal test på okkult blod, bør motivere de som gjennomfører screeningprogrammer til å finne nye tiltak som øker fremmøtet til koloskopi.

Kilder

Referanser

  1. Zorzi M, Battagello J, Selby K, et alNon-compliance with colonoscopy after a positive faecal immunochemical test doubles the risk of dying from colorectal cancerGut Published Online First: 31 March 2021. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322192 DOI